Strategisk plan för en fossilfri transportsektor presenterad

2017-04-28

Den 28 april lämnade Energimyndigheten, tillsammans med Transportstyrelsen och 4 andra myndigheter, över den strategiska planen för omställningen till en fossilfri transportsektor till regeringen. Arbetet har pågått i drygt ett år, och det har resulterat i ett stort antal åtaganden och förslag.

Energimyndigheten fick i regleringsbrevet för 2016 uppdraget att samordna arbetet med den strategiska planen. En arbetsgrupp ledd av Energimyndigheten och med deltagare från Trafikverket, Naturvårdsverket, Boverket ,Trafikanalys och Transportstyrelsen har tagit fram förslag till åtaganden och åtgärder i omställningen. Myndigheternas generaldirektörer har arbetat parallellt i en gemensam styrgrupp. Samordningsuppdraget kommer att pågå fram till minst 2019.

Planen innehåller åtgärder och förslag som behöver påbörjas de närmsta tre åren och som ska bidra till att uppfylla dels målet om att växthusgasutsläppen från transportsektorn ska minska med minst 70 procent mellan 2010 och 2030, dels målet om klimatneutralitet senast 2045.

– Arbetet med omställningen kommer att fortsätta för Transportstyrelsens del. Vi har kommit fram till en mängd åtaganden som vi sex myndigheter kan genomföra inom ramen för våra uppdrag, så samarbetet fortsätter även nu när den strategiska planen lämnats in till regeringen, säger Jenny Ryman, sakkunnig miljö på Transportstyrelsen.

Läs pressmeddelande från Energimyndigheten.

Till toppen