Skoterelever får inte den utbildning de har rätt till

2018-03-05

2016 tog nästan 13 000 personer förarbevis för skoter. Men flera utbildningar uppfyller inte kraven och eleverna blir utan både praktisk körtid och teori. Det visar Transportstyrelsens tillsyn av skoterutbildningen i landet.

– Det har gått nio år sedan reglerna ändrades och vi ser att samma brister återkommer i våra kontroller. Elever går miste om viktiga delar som att köra i terräng med alla de risker det innebär och de får inte den utbildning de har rätt till, säger Gunnar Holgersson, chef för sektion tillstånd och tillsyn.

Han uppmanar alla som planerar att ta förarbevis att ta reda på vad utbildningen ska erbjuda och sedan jämföra mellan olika utbildare, om det är möjligt.

– Kolla upp vad utbildaren erbjuder i kursplanen innan du väljer att anmäla dig till en utbildning. Välj inte den billigaste utbildningen utan den som är så bra som möjligt till ett rimligt pris, säger Gunnar Holgersson.

Prov innan utbildningens slut

Vid den praktiska delen av utbildningen får det vara högst 4 elever per lärare, men ofta är det fler elever i gruppen.

– Det är för många elever per lärare vilket gör att läraren inte hinner med att hålla koll på dem och läraren hinner heller inte med att stötta och hjälpa, säger Gunnar Holgersson.

Andra brister som upptäckts vid Transportstyrelsens kontroller är att eleverna har fått göra slutprov innan utbildningen är avslutad, att utbildningstiden är för kort och att lärare inte uppfyllt kraven.

Det finns i dag 65 utbildare som har tillstånd att bedriva skoterförarutbildning. Dessa finns på 344 platser i landet.

Enligt Gunnar Holgersson är det viktigt att skoterförarutbildningen håller en hög standard.

– Att skoterförare har kunskaper om hur man kör skoter på ett ansvarsfullt och miljöriktigt sätt är en av förutsättningarna för att skoterkörningen i Sverige ska få fortleva i sin nuvarande form, säger Gunnar Holgersson.

Fakta:

  • 2016 tillverkades 12 872 förarbevis för skoter, terrängshjuling och moped klass II
  • Sedan 2009 krävs förarbevis för att få köra snöskoter eller terränghjuling i Sverige
  • Det är tillåtet att köra skoter eller terränghjuling med förarbevis från 16 år
  • Den som har tagit körkort eller traktorkort innan 1 januari 2000 har rätt att köra skoter med det
  • I Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2009:14 anges vad skoterförarutbildningen ska innehålla. Där står bland annat att undervisningstiden ska vara minst tio timmar, varav minst tre timmar ska bestå av praktisk körtid.

Mer information om förarbevis för snöskoter

 

Till toppen