Skogsprojekt vann Hack for Sweden Award 2017

2017-03-15

Hack for Sweden Award 2017 tilldelades laget Kornknut för Project Skog. Det vinnande bidraget använde sig av data från Skogsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning. Transportstyrelsen deltog i tävlingen med öppen data.

Juryns motivering lyder:

"Innovativ användning av öppna data för att förändra världen till det bättre. Genom att analysera data från ett stort antal källor så kan detta projekt påverka myndighetsutövande samt öka medborgares insyn i vad som faktiskt händer i vårt land."

Hack for Sweden arrangerades i år för fjärde gången. Tävlingen växer och i år stod 30 statliga myndigheter och organisationer bakom hacket, som handlar om att med hjälp av myndigheters öppna data skapa nya tjänster och applikationer. I årets tävling deltog 56 lag med sammanlagt nästan 200 tävlande från olika håll i Sverige.

Läs om vinnarna i de övriga kategorier på hackforsweden.se

Fyra lag använde data från Transportstyrelsen

4 lag använde sig av öppna data från oss i sina lösningar. Det handlade om data om trängselskattepassager samt data om vägtrafikolyckor.

Kentor Analytics

Laget tog fram en lösning med miljöinformation för dem som vill vistas i våra storstadsmiljöer, men undvika att utsättas för skadliga partikelnivåer.

Från Transportstyrelsen användes data om trängselskattepassager.

Team Settlers

Laget tog fram en app " Ask Sweden" som med hjälp av en röstigenkänningstjänst och öppen data från ett antal källor kan ge svar på olika frågor, till exempel olycksfallsstatistik för Sverige, där vi på Transportstyrelsen bidrog med data.

Cykelstyret

Laget tog fram en generell modell för att ta fram risk för cykelolyckor, baserat på väghastighet, korsningstyper, och korsningstäthet. Modell togs fram för fyra städer - Norrköping, Linköping, Uppsala och Örebro. Transportstyrelsens data om vägtrafikolyckor användes.

Trafiksäker

Laget tog fram en mobilapp som räknar ut om man närmar sig ett olycksdrabbat område. Transportstyrelsens data om vägtrafikolyckor användes.

Till toppen