Singelolyckor vanliga vid rattsurfning

2017-05-12

Transportstyrelsen har analyserat drygt 300 vägtrafikolyckor, där förare har använt mobilen eller annan kommunikationsutrustning i samband med olyckan.

Rapporten är en del av Transportstyrelsens uppdrag att utvärdera de åtgärder som gjorts för att minimera trafikfarlig användning av mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning under färd, enkelt uttryckt rattsurfning.

Uppgifterna bygger på uppgifter från polis och sjukvård om olyckor som rapporterats in till informationssystemet Strada.

I dag är det inte obligatoriskt för polis eller sjukvård att rapportera om föraren använt mobil vid olyckan. Mörkertalet för olyckor orsakade av förare som rattsurfat är därför stort.

Av de 300 olyckor som analyserats är singelolyckor och olyckor där en förare kört in i en framförvarande bil, så kallade upphinnandeolyckor, vanligast. 75 procent utgörs av singelolyckor (122 stycken) och upphinnandeolyckor (119 stycken). I jämförelse med alla olyckor under samma period utgör motsvarande olyckstyper cirka 50 procent. Nästan samtliga olyckor har inträffat med personbil.

Mer information i rapporten "Användning av mobiltelefon i rapporterade vägtrafikolyckor"

Till toppen