Dags för taxiföretag att ansluta sig till en redovisningscentral

2017-05-03

Den 1 maj trädde nya regler i kraft för den som bedriver taxiverksamhet. I samband med besiktning av en taxameter, måste man nu även anmäla vilken redovisningscentral man har tecknat avtal med.

Under 2017 måste den som har tillstånd att bedriva taxiverksamhet börja föra över uppgifter från sin taxibils taxameter till en redovisningscentral. Uppgifterna från taxametern ska föras över trådlöst och digitalt till redovisningscentralen. Överföringen av data ska ske från och med den besiktning (av taxametern), som sker närmast efter den 1 maj 2017. Det kan vara besiktning vid nyinstallation, årlig besiktning eller besiktning av någon annan anledning.

Syftet med de nya reglerna är att bidra till konkurrens på lika villkor och till en bra taxinäring. Skatteverket kommer att kunna hämta uppgifter från redovisningscentralerna för att kontrollera att skatten är betald.

I dag har en redovisningscentral fått tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva verksamhet. Ytterligare några tillståndsansökningar handläggs. Vår bedömning är att det under den närmaste tiden efter 1 maj kommer att finnas redovisningscentraler som kan hantera merparten av de taxametrar som finns på marknaden.

Eftersom tiden är knapp för den som ska börja följa reglerna kommer Transportstyrelsen på kort sikt att fokusera på att se att tekniken fungerar och att arbeta för att alla tillståndshavare kommer in i systemet. Först på lite längre sikt, när systemet har satt sig, kan tillstånd komma att återkallas enbart på grund av uteblivna överföringar. Skatteverket kommer att fortsätta med sin kontroll av taxiföretag enligt de rutiner som redan finns tills dess att taxameteruppgifter börjar överföras till redovisningscentralerna.

– Inledningsvis innebär det att vi inte kommer att återkalla några tillstånd enbart på grund av uteblivna överföringar av taxameteruppgifter till redovisningscentraler. En återkallelse skulle dock kunna bli aktuell om ett taxiföretag väljer att inte ansluta sig till en redovisningscentral trots att det är praktiskt möjligt. Även vår ordinarie tillsyn kan förstås fortfarande leda till återkallade tillstånd, till exempel på grund av brott eller andra överträdelser, säger Markus Edsbagge, som är chef för tillståndsverksamheten.

Här finns mer information om de nya reglerna.

Till toppen