Överdirektör och ny styrelseordförande på Transportstyrelsen

2018-08-16

Bild på Anita Johansson och Peter Norman
Foto: Marit Johansson/Johan Ödman

Regeringen har fattat beslut om att utse myndighetens nuvarande styrelseordförande Anita Johansson till överdirektör på Transportstyrelsen. Anita Johansson ersätts av Peter Norman som styrelseordförande. Regeringen har även fattat beslut om två nya ledamöter till styrelsen; Staffan Bengtsson och Anna-Lena Östborg.

– Jag välkomnar Anita Johansson till Transportstyrelsen och räknar med att hennes breda erfarenhet och kompetens kommer att vara ett bra tillskott i ledning och styrning av vår komplexa verksamhet, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

Nya styrelsemedlemmar

Regeringen har utsett Peter Norman att ersätta Anita Johansson som styrelseordförande. Peter har tidigare varit bland annat finansmarknadsminister och har varit verksam inom finansbranschen sedan 1992. Han har också arbetat som VD för Sjunde AP-fonden och direktör vid Riksbanken.

Utöver Peter Norman har regeringen också utsett två nya styrelseledamöter; Staffan Bengtsson, tidigare överintendent på Statens försvarshistoriska muséer samt Anna-Lena Österborg, överdirektör vid FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).

Regeringens pressmeddelande (öppnas i nytt fönster)

Till toppen