Nya villkorskoder införs den 1 januari 2017

2016-12-27

Ett körkort kan gälla med någon form av trafikvillkor för att man ska få köra och det skrivs då ut som en sifferkod på körkortets baksida, en så kallad villkorskod. Vid årsskiftet sker förändringar i dessa koder.

Ett exempel på trafikvillkor kan vara att förare enbart får köra automatväxlade bilar. Ett annat villkor kan vara att en förare med funktionsnedsättning enbart får köra fordon som är utrustade på ett visst sätt.

Här är några exempel på villkorskoder:

01.06 Glasögon eller kontaktlinser
25.01 Anpassad gaspedal
69. Begränsad till att köra fordon med alkolås
78. Begränsat till fordon med automatisk växellåda
79.05 Motorcykel i kategori A1 med ett effekt/viktförhållande som överstiger 0,1 kW/kg

Vid årsskiftet slås vissa koder ihop med andra eller förkortas, vissa koder utgår helt och några helt nya koder införs.

Den som har trafikvillkor behöver inte byta ut sitt körkort

Reglerna ändras men det innebär inga ändrade förutsättningar om du har körkort med villkor. Förändringen gäller bara körkort som Transportstyrelsen tillverkar från och med den 1 januari 2017.

Om du redan har ett körkort med trafikvillkor behöver du alltså inte byta ut det, utan körkortet gäller fram till det datum som finns angivet på kortet.

Nästa gång du byter ut ditt körkort kan du komma att få en ny villkorskod på körkortet. Den nya koden medför inga förändringar i behörigheten utan är en anpassning till de nya koderna.

Mer information

Läs mer om körkort med villkor

En förteckning över alla koder och deras betydelse hittar du i Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll (TSFS 2016:4).

Till toppen