Nya besiktningsregler den 20 maj 600 000 fordon riskerar körförbud

2018-02-13

Enligt statistik frånTransportstyrelsen får 600 000 fordon i Sverige en förändrad besiktnings-period. Det innebär att de får ett nytt datum och kortare tid till nästa besiktning. I glappet mellan de nya och gamla reglerna gäller det därför för bilägare att se upp så att deras bilar
inte får körförbud.

När de nya besiktningsreglerna börjar gälla får vissa fordon ett nytt datum för nästa besiktning, ett datum som ligger närmare i tid.

Cirka 300 000 fordon riskerar att få körförbud i maj 2018 till följd av att reglerna ändras, om de inte besiktas i tid. Ytterligare 300 000 fordon riskerar att få körförbud i nära anslutning till det datumet.

Därför bör alla fordonsägare kontrollera vilket datum som gäller för dem, speciellt om deras fordon är besiktat i början av sin senaste besiktningsperiod.

Än så länge har bara drygt 14 000 av de som ligger i riskzonen för körförbud besiktat sitt fordon.

- Vi uppmanar alla fordonsägare att bortse från datumet på det senaste besiktningsprotokollet. Datumet för nästa besiktning kan vara felaktigt, eftersom det baseras på de nuvarande reglerna. Därför har vi också skapat en tjänst på vår webbplats där alla fordonsägare kan få svar direkt om när det är dags att besikta, säger Anders Gunneriusson, utredare på Transportstyrelsen.

Sök och få svar direkt

På www.transportstyrelsen.se kan fordonsägare söka på sitt registreringsnummer och få svar direkt på när det är dags för nästa besiktning.

De nya besiktningsreglerna gör att slutsiffran upphör att styra när det är dags för besiktning. I stället ska personbilar och lastbilar som inte överstiger 3 500 kg i totalvikt kontrollbesiktas:

  • första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången
  • andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes
  • därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.

Fordon som riskerar körförbud fördelat på län

Län Antal fordon
Stockholms län

129 960

Uppsala län 18 810

Södermanlands län

17 042
Östergötlands län 25 411

Jönköpings län

24 215

Kronobergs län

12 691
Kalmar län

16 169

Gotlands län 3 979
Blekinge län 9 030

Skåne län

75 210
Hallands län 18 865

Västra Götalands län

91 476
Värmlands län 17 336
Örebro län 17 407

Västmanlands län

15 764
Dalarnas län 19 509

Gävleborgs län

18 118
Västernorrlands län

15 341

Jämtlands län 8 198
Västerbottens län 15 508
Norrbottens län 17 062
Till toppen