Ny överenskommelse om kontroll av utländska fartyg

2017-05-11

Medlemsländerna i de mellanstatliga organen Paris och Tokyo MoU har kommit överens om en inriktning för det framtida arbetet med kontroll av fartyg, så kallade hamnstatskontroller. Det skedde vid en ministerkonferens i Vancouver i början av maj. Syftet är att förbättra sjösäkerhet, miljöskydd samt arbets- och levnadsvillkor för sjömän världen över.

Inspektion av utländska fartyg sker genom så kallad hamnstatskontroll. Denna verksamhet regleras genom hamnstatskontrolldirektivet (2009/16/EG) och Paris MoU (Memorandum of Understanding on Port State Control). Paris MoU är en mellanstatlig överenskommelse mellan 27 länder, däribland Sverige.

Den 3-4 maj hölls en ministerkonferens Vancouver mellan medlemsländerna i Paris MoU och Tokyo MoU. Tokyo är en mellanstatlig överenskommelse om hamnstatskontroller för länder i Asien, Oceanien och Sydamerika medan Paris främst är mellan europeiska länder.

Syftet med konferensen var att sätta standarden för framtida hamnstatskontroller. Konferensen mynnade ut i en deklaration som anger riktningen för det framtida arbetet och samarbetet mellan de ingående staterna. Deklarationen, som har rubriken "Safeguarding sustainable and responsibel shipping" syftar till att förbättra säkerhet, miljöskydd samt arbets- och levnadsvillkor för sjömän världen över.

Tredje deklarationen hittills

Det är den tredje deklarationen som antagits av medlemsländerna i de båda organisationerna Paris och Tokyo MoU sedan den första deklarationen antogs 1998. Deklarationen konstaterar också att efterlevnaden av de standarder som styr den internationella sjöfarten har ökat och att staternas hamnstatskontroller spelat en viktig roll i den utvecklingen.

Ambassadör Per Sjögren undertecknade deklarationen för infrastrukturminister Anna Johanssons räkning. I den svenska delegationen ingick också två representanter för Transportstyrelsen och en representant för Näringsdepartementet.

Fakta om hamnstatskontroller

  • Hamnstatskontroller sker världen över av utländska fartyg som anlöper hamn.
  • Vid en hamnstatskontroll gör landets sjöfartsmyndighet en inspektion av fartyget för att se om fartyget uppfyller kraven på sjösäkerhet, miljöskydd och sjömännens arbets- och levnadssituation.
  • Varje land som ingår i Paris MoU har åtagit sig att göra ett visst antal inspektioner varje år.
  • Transportstyrelsen gör cirka 500 inspektioner per år på utländska fartyg som ankommer till svenska hamnar.

 

Till toppen