Kammarrätten ger Transportstyrelsen rätt

2017-03-15

Kammarrätten i Sundsvall avslår Skandinaviska Jernbanor AB:s överklagande av förvaltningsrättens dom och ger Transportstyrelsen rätt i beslutet att återkalla säkerhetsintygen för järnvägsföretaget.

I domen slår kammarrätten fast att bristerna i Skandinaviska Jernbanor AB:s säkerhetsstyrningssystem är så stora att det finns grund för att återkalla bolagets tillstånd. Kammarrätten delar också förvaltningsrättens bedömning att det inte är tillräckligt med mindre ingripande åtgärder.

Skandinaviska Jernbanor AB överklagade förvaltningsrättens dom från december 2016 genom att söka prövningstillstånd i kammarrätten. Bolaget fick prövningstillstånd och kammarrätten avslog överklagandet den 9 mars 2017.

Tidigare nyheter

Till toppen