Inga utbetalningar till plusgiron med OCR-nummer från 1 april

2017-03-17

Från och med den 1 april 2017 kommer vi inte kunna betala tillbaka överskjutande fordonsskatt, trängselskatt eller andra skatter och avgifter till plusgironummer som kräver att ett OCR-nummer anges.

Skälet är att vi den 1 april byter bank till Swedbank och då är det inte längre möjligt för oss att göra utbetalningar till plusgiron som kräver OCR-nummer.

Kontakta din bank om du är osäker på om ert plusgiro kräver OCR-nummer.

Om ditt företag tar emot utbetalningar från oss till ett plusgironummer som kräver OCR-nummer finns följande alternativ:

  • Anmäl ett nytt plusgiro till oss som inte kräver OCR-nummer eller ett valfritt bankgiro. Även bankgiron som kräver OCR-nummer fungerar.
  • Anmäl till oss att ni vill ta bort ert plusgiro i vårt register. Swedbank kan då sätta in utbetalningen direkt på ert bankkonto, om de har den uppgiften. I annat fall kommer utbetalningen på en avi per post. Kontakta er bank för hjälp att ansluta ert bankkonto till Swedbanks utbetalningsrutin.
  • Kontakta er bank och ta bort kravet på OCR-nummer för ert plusgiro. Om ni väljer detta alternativ, behöver ni inte kontakta oss.

Mejla oss på vagtrafik@transportstyrelsen.se och ange "Utbetalning" i ämnesraden. Meddela oss ert nya plusgiro eller bankgiro, eller om ni vill ta bort ert konto. Hänvisa till denna information i mejlet. Glöm inte att ange företagets organisationsnummer.

För att utbetalningar inte ska riskera att bli fördröjda behöver vi svar snarast, men senast den 29 mars 2017.

Till toppen