Helcom Maritime får pris för insatser som minskar sjöfartens påverkan på Östersjön

2017-04-11

Östersjöfonden ger sitt årliga Östersjöpris till HELCOM Maritime Working Group för arbetet med att minska utsläppen från sjöfarten på Östersjön. Transportstyrelsen företräder Sverige i det Östersjögemensamma forumet.

HELCOM Maritime Working Group belönas med 20 000 euro för sitt arbete att minska utsläppen från sjöfarten på Östersjön. Två framgångar som lyfts i motiveringen är

  • förbudet att släppa ut toalettavfall från passagerarfartyg och
  • införandet av skärpta bestämmelser för utsläpp till luft av kväveoxider (NOx Emission Control Area, NECA).

HELCOM Maritime Working Group har fungerat som pådrivare och tagit fram underlag till beslut, som sedan har fattats i FN:s internationella sjöfartsorganisation International Maritime Organization (IMO). Anna Petersson är sektionschef på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelningen och därutöver ordförande i HELCOM:

– Det oerhört glädjande och en stor ära. Vi är så många som har samarbetat länge med det här. Det känns verkligen roligt att få vara med och göra skillnad på riktigt, säger Anna Petersson.

Priset delas ut fredagen den 12 maj i Mariehamn.

Läs mer om Östersjöfonden och se en intervju med Anna Petersson.

Till toppen