Fortsatt ökat flygresande de närmaste åren

2017-05-03

Antalet avresande passagerare från svenska flygplatser förväntas öka med 5,5 procent under 2017 och med 4 procent under 2018. Framför allt är det utrikesresorna som ökar. Det visar Transportstyrelsens vårprognos.

Transportstyrelsen tar en gång i halvåret fram prognoser över antal passagerare samt starter och landningar med flyg för de kommande 7 åren. Prognoserna används bland annat som underlag för Transportsstyrelsens avgiftssättning.

I vårens prognos över passagerarutvecklingen, som sträcker sig fram till 2023, förutspås en årlig genomsnittlig tillväxt på 3,5 procent. Det innebär drygt 27,9 miljoner avresande passagerare 2023. Det kan jämföras med drygt 22 miljoner under 2016. Tillväxten kommer att vara snabbast för utrikestrafiken.

Antalet starter och landningar i linje- och chartertrafiken väntas under samma period öka med i snitt 2 procent per år.

– Prognosen har skrivits upp jämfört med i höstas, säger Ingrid Cherfils, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

– Det beror på framförallt två saker. Dels förutses den svenska ekonomin öka snabbare än vad som antogs under hösten, dels har flygbolagen aviserat att de ökar sin kapacitet.

Läs trafikprognos för svensk luftfart 2017-2023

Till toppen