Fler slutar rattsurfa efter kampanj – men bara tillfälligt

2017-03-10

I december 2016 pågick Transportstyrelsens kampanj Sluta Rattsurfa. Kampanjen är den tredje i ordningen och nådde denna gång 3,5 miljoner människor i åldersgruppen 18-45 år.

Under december har Sluta rattsurfa-kampanjen synts i både traditionell media och digitala kanaler. Mer än varannan, 55 procent, i åldersgruppen 18-31 år har uppmärksammat kampanjen och 39 procent i åldersgruppen 31-45 år.

Utvärderingen av kampanjen visar på en räckvidd på hela 98 procent av målgruppen - så många har sett kampanjen i de kanaler den visats i. En mycket hög andel har också uppfattat kampanjens budskap. På öppen fråga anger 91 procent ett korrekt budskap.

– Genom kampanjen bidrar vi till en allmän diskussion kring problematiken med rattsurfning. Förhoppningen är att kampanjen leder till att man börjar reflektera över sitt eget beteende och beslutar sig för att sluta rattsurfa, säger Anna Bengtsson, kommunikationsstrateg på Transportstyrelsen.

Omräknat till hela befolkningen uppger 16 procent att de har slutat helt eller minskat sitt rattsurfande. Det betyder att 830 000 personer är mer uppmärksamma i trafiken än före kampanjen.

Större effekt än tidigare kampanjer

Utvärderingen visar att 2016 års kampanj haft större effekt på beteendeförändringen än tidigare kampanjer.

– Samtidigt kan vi efter tre genomförda kampanjer de senaste åren se att effekterna är kortsiktiga. Vanans makt är stor och det krävs mycket av den som vill förändra sitt beteende. Kommunikationen behöver beröra känslomässigt och nå var och en med viss regelbundenhet för att vara framgångsrik. Vi vill ju att alla ska komma ihåg att hålla blicken på vägen när de kör, så att de inte råkar illa ut, säger Anna Bengtsson.

Transportstyrelsen har genom sina tidigare kampanjer berikat svenska språket med ordet rattsurfa. All användning av kommunikationsutrustning som gör dig ouppmärksam och därmed farlig bakom ratten kan sorteras in under begreppet. Dit hör till exempel att prata i telefon med och utan handsfree, skicka sms, använda sociala medier och musiktjänster eller surf genom mobilen.

Resultat kampanj 2016

Sluta rattsurfa - gör testet

 

Till toppen