Fler flygpassagerare under första kvartalet

2017-04-19

Under första kvartal 2017 ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med närmare 6 procent jämfört med samma period året innan och uppgick till drygt 8,1 miljoner. Ökningen motsvarar i runda tal 440 000 fler passagerare.

Av de 8,1 miljoner passagerarna flög 6,2 miljoner utrikes och 1,9 miljoner inrikes. Procentuellt var ökningen något högre för utrikestrafiken.

Antalet starter och landningar ökade med 1 procent.

Läs mer i flygtrafikstatistik kvartal 1 2017.

Till toppen