Fler får möjlighet till alkolås

2017-05-17

Den 1 maj förändrades de regler som styr hur Transportstyrelsen handlägger körkortsärenden med villkor om alkolås. Nu kan också personer som exempelvis medicinerar mot ADHD få möjlighet att ansöka om och bli beviljade ett körkort med alkolåsvillkor. Detta har tidigare inte varit möjligt.

Sedan 2012 har den som dömts för alkoholrelaterat rattfylleri kunnat ansöka om körkort med villkor om alkolås. Något som gör att man har möjlighet att behålla körkortet i stället för att få det återkallat i 12 eller 24 månader, vilket är den normala konsekvensen av rattfylleri.

I dag ansöker ungefär var fjärde rattfyllerist om ett alkolås. Sedan starten har Transportstyrelsen beslutat om över 9 000 körkort med villkor om alkolås.

Lagändringen ska åtgärda en lucka i de tidigare reglerna om alkolås. Det har förut inte varit möjligt att ha körkort med villkor om alkolås om man samtidigt använder sig av ämnen som är klassade som narkotika. Det gäller även om det rör sig om narkotikaklassade läkemedel som har ordinerats av en läkare och som inte heller är olämpliga ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Ett tydligt exempel är en situation där någon tar medicin på grund av en ADHD-diagnos.

–Det rör sig inte om någon större mängd ärenden, men vi ser detta som viktigt ur ett rättviseperspektiv. Alla ska ha samma möjlighet att behålla sitt körkort mot villkoret att man installerar alkolås i sin bil, säger Pär-Ola Skarviken, alkolåssamordnare på Transportstyrelsen.

Tidigare avslag kan prövas på nytt

Reglerna som nu införts gäller från och med den 1 maj 2017. Men den som har ansökt om alkolås vid ett tidigare datum och har fått avslag på grund av att man tagit narkotikaklassad medicin, kan också ansöka på nytt under den förutsättningen att det slutliga beslutet inte har hunnit fattas.

Läs mer om alkolås (på denna webbplats)

Till toppen