Ett steg mot konkurrens på lika villkor på taximarknaden

2017-01-02

Under 2017 kommer taxiföretagen att behöva börja föra över uppgifter från varje fordons taxameter till en redovisningscentral. Från årsskiftet är det möjligt att ansöka om att få driva en redovisningscentral.

Avsikten med de nya reglerna är att de ska bidra till konkurrens på lika villkor och ge en bättre fungerande taxinäring. Skatteverket kommer att kunna begära ut uppgifter från redovisningscentralerna, som ett underlag när de kontrollerar att skatten är betald för de körningar som har utförts i taxin.

- Det är Transportstyrelsen som kommer att ge tillstånd till redovisningscentraler och utöva tillsyn över dem. Det är till oss redovisningscentralerna ska meddela om de saknar information från en taxameter, säger Maria Åkerlund vid Transportstyrelsens väg- och järnvägsavdelning.

Förändring under våren

Taxiföretagen kommer att behöva föra över taxameteruppgifterna till redovisningscentralen minst en gång i veckan. Uppgifterna ska föras över trådlöst och digitalt till redovisningscentralen. Det är därför viktigt att redan nu ta kontakt med taxameterleverantören eller den taxameterverkstad, som man brukar anlita, för att vara säker på att taxametern klarar en sådan överföring. Om den inte gör det behöver man köpa en ny taxameter.

Kravet på att föra över taxameteruppgifter när ett fordon anmäls för taxitrafik börjar gälla den 1 maj 2017. Skyldigheten börjar gälla vid den besiktning som sker närmast efter att kravet trätt i kraft. Det kan vara besiktning vid nyinstallation, årlig besiktning eller besiktning av annan anledning.

Läs mer om redovisningscentraler för taxi.

Till toppen