ECM

Kraven på underhållsansvarig enhet ska utvärderas

2017-03-10

De krav som idag ställs på att alla godsvagnar ska ha en utsedd certifierad underhållsansvarig enhet (ECM) ska utvärderas. Kraven är gemensamma för alla länder inom EU. I arbetet ingår även att utreda om kraven ska utökas till att gälla alla typer av järnvägsfordon, som exempelvis lok, personvagnar och "gula maskiner".

Den Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) startar den 23–24 maj 2017 ett projekt för att genomföra utvärderingen. Möten, där alla länder deltar, är också planerade att genomföras i november 2017 och i mars 2018.

För att få ta del av den svenska branschens erfarenheter och synpunkter har Transportstyrelsen för avsikt att skapa en referensgrupp med såväl järnvägsföretag som infrastrukturförvaltare.

Vi ser framför oss att vi kommer ha någon form av samråd inför de inplanerade mötena. ERA kommer att presentera en agenda inför varje fysiskt möte.

Vill ditt företag delta i referensgruppen?

Om ditt företag vill delta i referensgruppen så är du välkommen att anmäla intresse via e-post till jarnvag@transportstyrelsen.se (Vänligen ange Dnr/Beteckning TSJ 2017-980 i din anmälan). Har du frågor så konakta Per Lundberg eller Kristina Lindroth (fornamn.efternamn@transportstyrelsen.se)

Läs mer om ECM och ta del av kommissionens förordning (EU) 445/2011 om ett certifieringssystem för enheter som ansvarar för underhåll av godsvagnar samt dess omfattning.

Till toppen