Dags att realisera fjärde järnvägspaketet

2018-06-19

Det råder febril aktivitet – såväl i Sverige som inom EU för att kunna realisera det fjärde järnvägspaketet. Flera rättsakter har nu beslutats av EU-kommissionen. Det betyder i sin tur att förutsättningarna för genomförandet klarnar.

I juni 2019 införs det fjärde järnvägspaketet i EU. Då får den Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) utökade befogenheter att fatta beslut. Idag tar de fram förslag till mer detaljerade regler om järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet. I och med fjärde paketet ska de även tillämpa reglerna genom att få fatta beslut om gemensamt säkerhetsintyg för järnvägsföretag och att godkänna järnvägsfordon och ERTMS marksystem.

Det ansvaret ligger idag på nationella säkerhetsmyndigheter, i Sverige alltså Transportstyrelsen. Medarbetare från Väg och järnväg deltar och bidrar aktivt i arbetet med att ta fram genomförandelagstiftning och andra styrmedel så att de nya reglerna kan börja tillämpas om ca ett år.

Regler och avtal tydliggör samarbete och tillvägagångssätt

De centrala EU-rättsakterna för genomförandet är:

  • Genomförandeakt om praktiska arrangemang för säkerhetsintyg för järnvägsföretag
  • Genomförandeakt om praktiska arrangemang för fordonsgodkännande
  • Rekommendation till ERTMS.

I akterna beskrivs hur ärendehanteringen ska fungera mellan den som skickar in en ansökan, ERA och oss som nationell säkerhetsmyndighet (för godkännande av fordon och ERTMS marksystem innefattas även fler aktörer). ERA kommer att fatta beslut när ansökan gäller att få köra internationell trafik. För nationell trafik kan den som ansöker välja mellan ERA eller den nationella säkerhetsmyndigheten. Ärendena kommer att hanteras i ett gemensamt ansöknings- och ärendehanteringssystem, One Stop Shop. I systemet kommer sökanden att kunna välja beslutsfattare om ansökan är för nationell trafik.

En nyinrättad överklagandenämnd (Board of Appeal) kommer att titta på ärenden där ERA, enligt sökanden eller den nationella säkerhetsmyndigheten, tycks ha fattat ett felaktigt beslut. För de ärenden där Transportstyrelsen är beslutsfattare gäller som vanligt förvaltningsrätten.

Hur samarbetet ska mellan ERA och nationella säkerhetsmyndigheter ska fungera fastställs i samarbetsavtal och i en genomförandeakt om avgifter och utlåning av personal (från nationella säkerhetsmyndigheter till ERA).

Vi ska jobba enhetligt

Syftet med de nya reglerna är bland annat att vi ska arbeta mer enhetligt inom EU. Gemensamma regler är ett sätt. Ett annat är att ERA kommer att granska de nationella säkerhetsmyndigheternas arbete och beslutsprocesser, som kallas för NSA övervakning.

Mycket faller nu på plats, men fortfarande saknas några beslut.

Läs mer om status och tidplan nedan. Mer information om de nya reglerna finns också under Information om nya och ändrade regler och under Fjärde järnvägspaketet.

Status och tidplan 

EU-rättsakt/beslut/aktivitetStatus
Genomförandeakt praktiska arrangemang
säkerhetsintyg
Beslutad av EU-kommissionen
Genomförandeakt praktiska arrangemang
fordonsgodkännande
Beslutad av EU-kommissionen
Rekommendation ERTMS Beslut av EU-kommissionen väntas inom kort
Teknisk specifikation för One Stop Shop  Beslutad av ERA:s styrelse
Driftsättning av One Stop Shop Väntas i februari 2019 för fordonsgodkännande och i
juni 2019 för säkerhetsintyg
 Ramverk för NSA övervakning Beslutad av ERA:s styrelse
Genomförandeakt om överklagandenämnd Beslutad av EU-kommissionen
Genomförandeakt om avgifter Beslutad av EU-kommissionen
Rekommendation om säkerhetstillstånd Beslut av EU-kommissionen väntas inom kort
Ramverk för samarbetsavtal mellan ERA on nationella säkerhetsmyndigheter Beslut av ERA:s styrelse väntas vid mötet i juni 2018
Särskilt samarbetsavtal mellan ERA och
Transportstyrelsen
 Ska vara klara senast maj 2019 (i tid inför ikraftträdandet av paketet den 16 juni 2019)

 

 

Till toppen