Uppdaterad - Brexit kan göra brittiska körkort ogiltiga i Sverige

2019-02-01

Bild på brittiska flaggan och EU-flaggan
Brexit närmar sig. Fortfarande oklart vad som kommer att hända.

Storbritanniens utträde ur EU kan innebära att personer förlorar sin rätt att köra i Sverige på sina brittiska körkort och måste ta svenska körkort. Brittiska körkort kan bytas till svenska innan brexit men det är i så fall hög tid att ansöka om utbyte.

Uppdaterad den 8 februari

Den 7 februari lämnade regeringen ett förslag om tillfällig fortsatt giltighet under ett år för brittiska körkort i Sverige efter den 29 mars 2019. 

Förslaget om den tillfälliga giltigheten gäller dock inte möjligheten att byta brittiska körkort till svenska.

Beslut är ännu inte fattat.

Läs mer på regeringens webbplats

Den 29 mars 2019 är det tänkt att Storbritannien lämnar den Europeiska Unionen. Förhandlingar pågår mellan Storbritannien och EU om hur utträdet ska gå till och det är fortfarande oklart hur det kommer påverka körkortens giltighet.

Eftersom Storbritannien i dagsläget är medlem i EU gäller brittiska körkort även i Sverige. Samtidigt gäller att körkort som är utfärdade i länder utanför EU eller EES* inte är giltiga i Sverige för den som har varit folkbokförd här i mer än ett år.

Om Storbritannien lämnar EU utan några avtal skulle det i så fall innebära att personer som varit folkbokförda i Sverige i mer än ett år måste ta svenskt körkort, inklusive kunskapsprov och körprov, för att få fortsätta köra i Sverige.

Personer kan ansöka om att byta ut sina körkort

Personer som är permanent bosatta i Sverige har möjlighet att ansöka om och få sina brittiska körkort utbytta mot svenska körkort innan brexit träder ikraft.

– Vi vet ännu inte hur situationen kommer se ut den 29 mars, men det finns en risk att det blir en brexit utan några avtal eller övergångsregler. Därför bör personer som har brittiska körkort i Sverige fundera över om de vill byta de brittiska körkorten mot svenska. I så fall är det hög tid för att ansökan ska hinnas med, säger Roland Notstam, enhetschef på avdelning körkort på Transportstyrelsen.

En ansökan om utbyte skickas in till Transportstyrelsen som kommer pröva ärendet. Den som ansöker behöver räkna med en viss handläggningstid innan besked om ett utbyte beviljas eller inte. Beslutet om utbyte måste vara fattat innan den 29 mars 2019.

Att ansöka om utbyte görs enklast genom att skicka efter en blankett på Transportstyrelsens webbplats. Ansökan om utbyte är gratis men man måste betala en avgift för tillverkning av det nya körkortet på 250 kronor.

Läs mer

Ha utländskt körkort i Sverige

Brexit

*EES-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Till toppen