Nyhetsarkiv

175
148
174
424
Välj alla
Visar kategori: sjöfart.
148 nyheter

Workshop om fritidsbåtsmotorers miljö- och klimatpåverkan

Transportstyrelsen, tillsammans med Göteborgs universitet, bjuder in till en workshop för att diskutera förutsättningar, hinder och lösningar för att minska den negativa påverkan från fritidsbåtsmotorer vad gäller miljö och klimat.

Publicerades 2019-04-01

Risker i farleder värderas för att undersöka behov av lots

Med moderna fartyg och tät trafik krävs moderna regler. Just nu pågår ett arbete med att se över lotsplikten och ta fram regler som underlättar för att undersöka behov av lots.

Publicerades 2019-03-25

Nya, tydligare regler för utmärkning till sjöss

Den 1 april träder Transportstyrelsens nya regler om sjövägmärken i kraft. Reglerna fastställer utformningen och användningen av sjövägmärken som ska vägleda den svenska sjötrafiken. I de nya reglerna finns sex nya sjövägmärken.

Publicerades 2019-03-05

Krav på incidentrapportering inom transportsektorn från den 1 mars

Från den 1 mars ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster rapportera incidenter som sker i deras nätverk och informationssystem. Det är viktigt att aktörer inom transportsektorn identifierar och anmäler sig som samhällsviktig leverantör till Transportstyrelsen. Själva incidentrapporteringen sker sedan till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Publicerades 2019-03-01

Branschens förutsättningar i fokus på Sjöfartsseminarium 2019

Transportstyrelsens årliga sjöfartsseminarium fokuserar i år på branschens förutsättningar.

Publicerades 2019-02-06

Till toppen