Nyhetsarkiv

153
124
125
346
Välj alla
Visar kategori: sjöfart.
124 nyheter

Välkommen till Sjöfartsseminarium 2018

Den 7-8 februari 2018 arrangeras åter Transportstyrelsens sjöfartsseminarium, denna gång med tema Framtid.

Publicerades 2017-11-14

Så får du en giftfri båtbotten

700 000 liter – så mycket båtbottenfärg målas det på fritidsbåtarnas skrov varje år i Sverige. Men vanliga båtbottenfärger är giftiga och innehåller skadliga ämnen. För att skydda miljön och minska antalet giftiga båtskrov har Transportstyrelsen tagit fram nya rekommendationer.

Publicerades 2017-11-07

Enklare registrering berör alla fartygsägare

Från och med den 1 februari 2018 gäller nya regler som kommer att göra
registreringen av fartyg enklare. Fler fartyg blir båtar, kraven på dokumentation minskar och ansökningsförfarandet blir lättare. De nya reglerna syftar till att underlätta för sjöfartsnäringen, både för yrkesmässig sjöfart och för fritidsfartyg.

Publicerades 2017-10-26

Ändrade avgifter från årsskiftet

Från den 1 januari 2018 gäller nya avgifter för Transportstyrelsens verksamhet. En av de största förändringarna sker på körkortsområdet, där tolv avgifter ersätts av en enda. Men förändringar sker inom alla trafikslag.

Publicerades 2017-10-20

Nya, funktionsbaserade regler för behörigheter och bemanning

Transportstyrelsen slutredovisar nu sitt regeringsuppdrag om att se över bemannings- och behörighetsreglerna inom sjöfarten och reglernas tillämpning för fartyg i skärgårdstrafik. Nya regler föreslås för att göra det enklare för sjömän att få behörighet och avancera i yrket. Dessutom innebär förslagen att rederierna får ökade möjligheter att bemanna sina fartyg.

Publicerades 2017-10-05

Till toppen