Nyhetsarkiv

166
139
153
408
Välj alla
Visar kategori: järnväg.
166 nyheter

Stort intresse för förslag på nya järnvägsföreskrifter

Transportstyrelsen tar fram nya tekniska föreskrifter med anledning av att det fjärde järnvägspaketet införs i EU. Intresset hos branschen är stort och därför arrangeras informationsmöten för den som vill veta mer.

Publicerades 2018-09-21

Snart upphör möjligheten att omvandla till förarbevis

Nu är det en knapp månad kvar för förare som har behörighet att köra tåg, spärrfärd eller växla i huvudspår att omvandla sina behörigheter till förarbevis. Förändringen ska vara gjord senast 29 oktober 2018.

Publicerades 2018-09-17

Transportstyrelsen kommenterar Dagens Nyheters artikel

DN har idag den 16 september rapporterat om vad man kallar "nya brister" hos Transportstyrelsen. Bakgrund är en rapport från Riksrevisionen som kom i april i år och som berör att ett stort antal personer haft administratörsbehörigheter i vägtrafikregistret.

Publicerades 2018-09-16

Nya grepp för att nå Nollvisionen

Transportstyrelsen tar till nya grepp för att öka trafiksäkerheten i Sverige. Myndigheten ska granska hastighetsefterlevnaden på vissa sträckor i landet för att se i vilken omfattning vägarnas utformning hjälper trafikanterna att hålla den hastighet som är bestämd.

Publicerades 2018-09-05

Överdirektör och ny styrelseordförande på Transportstyrelsen

Regeringen har fattat beslut om att utse myndighetens nuvarande styrelseordförande Anita Johansson till överdirektör på Transportstyrelsen. Anita Johansson ersätts av Peter Norman som styrelseordförande. Regeringen har även fattat beslut om två nya ledamöter till styrelsen; Staffan Bengtsson och Anna-Lena Östborg.

Publicerades 2018-08-16

Till toppen