Unikt traineeprogram i informationssäkerhet

2022-01-21

kvinna som ler
Transportstyrelsens nya traineeprogram är placerat i Örebro under två terminer med start i höst. Foto: Adobe Stock

Nu går det att söka till ett nytt traineeprogram på Transportstyrelsen där fokus ligger på teknisk informationssäkerhet. "Det här är en unik satsning och vi hoppas på sökanden från hela landet", säger säkerhetschefen Peter Gustavsson.

Informationssäkerhet handlar enkelt uttryckt om att skydda information. Det sker genom i förväg bestämda krav och för Transportstyrelsens del rör det sig till exempel om information om körkort, tillstånd och fordon.

Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens inom just området informationssäkerhet. Därför startar Transportstyrelsen nu ett nytt traineeprogram med syfte att locka nyutexaminerade personer med intresse för frågorna. Målet är att ge adepterna utbildning tidigt i deras karriär och sedan förhoppningsvis kunna behålla dem som medarbetare. 

Peter Gustavsson är säkerhetschef på Transportstyrelsen och kommer att ha en sammanhållande funktion för traineerna:

– Det är i dag en stor utmaning att hitta och behålla resurser med önskad kompetens och erfarenhet inom informationssäkerhet, framförallt inom teknisk informationssäkerhet - det vill säga personer som även har koppling till it. Genom den här satsningen hoppas vi kunna rekrytera personer som efter programmet vill stanna kvar och väljer att fortsätta sin karriär på Transportstyrelsen.

Traineeprogrammet kommer att pågå i Örebro under två terminer med start i september 2022. För att bli antagen krävs en avklarad akademisk it-utbildning. Efter avslutat program har man möjlighet att jobba med till exempel strategiskt informationssäkerhetsarbete, it-säkerhet eller som inspektör i något av Transportstyrelsens tillstånds- och tillsynsuppdrag. 

– Traineeprogrammet är en ny, långsiktig satsning och en viktig pusselbit i arbetet för att trygga vår framtida kompetensförsörjning. Vi ser också ett stort attraktionsvärde i att kunna erbjuda årets traineer en unik och eftertraktad utbildning inom säkerhetsområdet, säger Erika Undegård, personalhandläggare på Transportstyrelsen.

Till toppen