Snart erbjuds höjd klimatbonus

2021-03-12

Bild av vägtrafik på en bro. Klimatbonusen för bilar med låga utsläpp höjs den 1 april 2021.

Från och med den 1 april höjs klimatbonusen för fordon med nollutsläpp. Den som köper en ny bil som klarar utsläppsreglerna får ett engångsbelopp på 70 000 kronor (att jämföra med tidigare 60 000) kronor).

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen för klimatbonusbilar i syfte att påskynda omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Reglerna ändras genom att

  • bonusbeloppet för nollutsläppsfordon höjs från dagens värde på 60 000 till 70 000 kronor
  • gränsen för hur mycket en klimatbonusbil får släppa ut sänks från 70 till 60 gram koldioxid (CO2) per kilometer
  • det högsta bonusbeloppet som betalas ut för fordon med utsläpp över noll gram koldioxid per kilometer blir 44 417 kronor, bonusen sänks därefter med 583 kronor per utsläppt gram.

Bonusen beräknas på olika sätt för privatpersoner och företag. Uppgifterna här gäller när ägaren är en privatperson. Läs mer på sidan Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar, men observera att beräkningshjälpen ännu inte är uppdaterad.

Fler fordon får malusskatt

Den 1 april ändras också utsläppsgränserna för vilka fordon som ska få en högre malusskatt. Fordon som släpper ut över 90 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning (tidigare gränsvärde var 95 gram) får då höjd skatt.

Klimatbonusen för fordon stärks från den 1 april 2021 (pressmeddelande från regeringen).