Skärpta regler kring handledarskap

2021-11-08

Bild på en person som sätter en övningskörningsskylt på bilen. Skärpningar på körkortsområdet från och med den 1 december. Foto: Liza Simonsson.

Handledarskap för max 5 elever samtidigt. Det innebär Transportstyrelsens nya skärpta regler vid privat övningskörning från den 1 december. Samtidigt införs åtgärder som ska försvåra för den som vill använda otillåtna hjälpmedel vid kunskapsprovet. Syftet med förändringarna är att motverka provfusk och olaglig trafikutbildning.

Transportstyrelsen har fattat beslut om nya föreskrifter på körkortsområdet. Ändringarna utgår till stora delar från de förslag på åtgärder som Transportstyrelsen lämnade in till regeringen under förra året.

– Nu genomför vi några av de ändringar vi föreslog förra året. Ambitionen är att försvåra för den som försöker ta otillåtna genvägar till körkortet och för de som erbjuder sådana genvägar, säger Olof Stenlund, utredare på Transportstyrelsen.

Skärpningen från 15 godkända handledarskap till max 5 elever är till för att tydliggöra gränsdragningen mellan privat handledarskap och yrkesmässig utbildning, och att därmed minska risken för illegal utbildningsverksamhet, så kallade svarta trafikskolor.

Från och med den 1 december gäller också att provtagares tillhörigheter ska hanteras i ordnad form vid kunskapsprovet. Det innebär att Trafikverket får rätt att avvisa provdeltagare om de inte lämnar ifrån sig exempelvis ytterkläder och mobiltelefon på anvisad plats.

– Tanken med regeländringen är att användandet av otillåtna hjälpmedel ska bli svårare att dölja. Försök till fusk handlar ofta om att man döljer mobiltelefoner och annan teknisk utrustning i sina tillhörigheter, säger Olof Stenlund.

Från och med den 1 december gäller också att den bil som används vid körprov för B-körkort ska tillhöra Trafikverket, en godkänd trafikskola eller en gymnasieskola. Undantagna är personer som har körkortstillstånd med villkor om anpassat fordon och som därför behöver använda en egen anpassad bil.

 

Fakta – Handledarskap

Den som ska övningsköra privat måste ha en godkänd handledare. För att få bli handledare krävs att:

  • man fyllt 24 år
  • eleven har ett giltigt körkortstillstånd
  • att både handledare och elev genomgått introduktionsutbildning om övningskörningen gäller personbil eller lätt lastbil
  • man har ett giltigt körkort och har haft behörighet för det fordon man ska övningskör med under minst fem av de tio senaste åren.

Ett beviljat handledarskap är giltigt i 5 år, oavsett om eleven tar körkort eller inte. Skulle handledaren få sitt körkort återkallat upphör handledarskapet omedelbart.

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/handledare/