Fakturering av pausade avgifter påbörjas

2020-08-24

Transportstyrelsen återupptar utskick av pausade fakturor.

Under våren pausade Transportstyrelsen utskick av fakturor för vissa tillstånd, tillsyn och registerärenden. I juni återupptogs utskicken av ansökningsavgifter och med start vecka 35 kommer även övriga pausade fakturor att skickas ut.

Som en åtgärd för att mildra effekterna av covid-19-pandemin valde Transportstyrelsen tidigare i år att tillfälligt stoppa utskicken av ett antal fakturor.

I juni började Transportstyrelsen återigen att skicka ut fakturor på ansökningsavgifter, dvs. avgifter som behöver betalas in till Transportstyrelsen för att myndigheten ska kunna pröva en ansökan. Med start vecka 35 skickar vi även ut de fakturor som avser avgifter för bland annat tillsyn och registerhållning som tidigare pausats. Utskicket av de pausade fakturorna bedöms pågå under september. Fakturorna kommer ha förlängd betalningstid, 90 dagar mot normala 30.

- Vi är förstås medvetna om att situationen är fortsatt ansträngd för många aktörer inom transportsektorn, pandemin är ju inte alls över. Men vi måste återuppta vår fakturering, inte minst är det viktigt att vi skickar ut fakturorna för årsavgifterna för 2020 i år. Vi skickar därför ut fakturorna, med förlängd betalningstid till 90 dagar i de fall där det är möjligt, säger ekonomidirektör Rosie-Marie Fors.

Avgifter från 2021 på remiss inom kort

Arbete pågår med översyn av vilka avgifter som ska gälla från den 1 januari 2021. Transportstyrelsen har tidigare meddelat att avsikten är att frysa merparten av alla avgifter på 2020 års nivå och låta dem gälla även under 2021.

Tidigare artiklar

200622: Transportstyrelsen återupptar fakturautskick 

Samlad information om Transportstyrelsen och covid-19   

Till toppen