Transportstyrelsen vidtar skyddsåtgärd med anledning av haveriet i Umeå

2019-07-15

Transportstyrelsen beklagar den mycket tragiska olycka som skedde i söndags när det enmotoriga flygplanet av typen GippsAero GA8 Airvan havererade utanför Umeå, där alla 9 personer ombord omkom. Med anledning av det inträffade har myndigheten beslutat att de två övriga svenska flygplan av samma modell kommer att ställas på marken i avvaktan på information från utredningen.

Som en skyddsåtgärd har Transportstyrelsen idag beslutat att de återstående två flygplan av samma modell som finns i det svenska luftfartygsregistret kommer att ställas på marken. Detta genomförs genom att tillfälligt upphäva utfärdade luftvärdighetshandlingar. Det är en skyddsåtgärd i väntan på mer information om vad som orsakande haveriet.

Statens Haverikommission (SHK) utreder olyckan och Transportstyrelsen står till SHK:s förfogande för uppgifter eller upplysningar som de behöver för att kunna göra sin utredning att bringa klarhet i händelseförloppen och orsaker till haveriet.

Det aktuella flygplanet var enligt gällande regelverk luftvärdigt med ett utfärdat luftvärdighetsbevis från Transportstyrelsen vid tillfället då luftfartyget registrerades i Sverige. Den löpande kontrollen och övervakningen av flygplanets luftvärdighet görs sedan av en luftvärdighetsorganisation. Luftvärdighetsorganisationen utfärdar ett granskningsbevis varje år om luftfartyget är servat och underhållet efter tillverkarens data. Det senaste granskningsbeviset utfärdades så sent som den 25 juni 2019. Transportstyrelsens roll i den löpande kontrollen av flygplan är att samla in information från luftvärdighetsorganisationen samt att bedriva regelbunden tillsyn över dessa organisationer.

Transportstyrelsen ansvarar för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom luftfart. Transportstyrelsens roll med hänsyn till olyckan och den verksamhet som utfördes berör främst flygplanets luftvärdighet.

Till toppen