Transportstyrelsen i Almedalen

2019-06-27

Bild från Almedalen i Visby
Bild: Region Gotland

Transportstyrelsen finns på plats under Almedalsveckan i Visby. Som tidigare arrangerar vi inga egna seminarier, men våra medarbetare deltar i andras arrangemang. Här kan du läsa om vilka seminarier det gäller och vem som ska vara med.

Almedalsveckan pågår i Visby mellan den 30 juni och den 7 juli.

Hur arbetar myndigheterna med hållbarhet och miljö inom den maritima sektorn?

Tid och plats: 1 juli 2019, 11:00 – 11:45, Hamngatan 1, Maritim mötesplats

Seminariet arrangeras av Föreningen Svensk Sjöfart och medverkar gör generaldirektörer från flera av de statliga myndigheterna inom transportområdet. Nationella och internationella mål om klimatet styr idag den maritima sektorn och hållbarhet står högt på agendan för sektorn. Vilka förutsättningar har myndigheterna för att arbeta med hållbarhet och miljö? Hur hittar man synergier och vad kan aktörerna lära av varandra? Transportstyrelsen representeras av generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

Läs mer om seminariet på webbplatsen Almedalen.se

Från bad boy till guldgosse – så kan fartygen bli klimatförebilder

Tid och plats: 1 juli 2019, 14:00 – 14:45, Skeppsbron 12, Glassmagasinet våning 2

Seminariet arrangeras av Vätgas Sverige och handlar om vilken roll vätgas kan fylla inom den maritima sektorn. Sjöfarten står idag för den största potten utsläpp av växthusgaser. Vilka regler krävs för att möjliggöra integrerade bränslecellssystem. Transportstyrelsen representeras av Lina Petersson, miljöhandläggare inom sjö- och luftfartsområdet.

Läs mer om seminariet på webbplatsen Almedalen.se

Framtidens stridsfält 2025 – AI mot en högteknologisk motståndare

Tid och plats: 2 juli 2019, 07:30 – 09:00, Trädgården, hemma hos CGI, Visborgsgatan 22

Seminariet arrangeras av CGI Sverige. Kommer beslutsfattare i framtiden släppa kontrollen till autonoma system att fälla avgörandet att bekämpa eller inte bekämpa vid insats? Hur kan AI hjälpa till och utveckla interaktionen människa – maskin? Hur kommer framtidens simulerade miljöer att se ut inom ledningsträning? Transportstyrelsen representeras av generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

Läs mer om seminariet på webbplatsen Almedalen.se

Fritidsbåtars miljöpåverkan – och vägen mot ett hållbart båtliv

Tid och plats: 2 juli 2019, 11:00 – 11:45, Fenomenalen science center, Skeppsbron 6, tält utanför.

Seminariet arrangeras av Havsmiljöinstitutet. Fritidsbåtar har en betydande miljöpåverkan på våra hav, större än vad som tidigare trots. Vid seminariet presenteras nya forskningsresultat i ämnet och därefter sker en paneldiskussion om vilka möjligheter det finns att skapa ett hållbart båtliv. Transportstyrelsen representeras av Lina Petersson, miljöhandläggare inom sjö- och luftfartsområdet.

Läs mer om seminariet på webbplatsen Almedalen.se

Hur styr vi mot ett hållbart båtliv?

Tid och plats: 3 juli 2019, 14:30 – 15:15, Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, E22

Seminarium som arrangeras av Havsmiljöinstitutet. Fritidsbåtlivet belastar havsmiljön och påverkan ökar på ett sätt som inte är hållbart. Vid seminariet presenteras nya forskningsresultat om hur fritidsbåtar och småskalig kustexploatering påverkar havet och förutsättningen att uppnå Sveriges mål om en god havsmiljö. Därefter sker en paneldiskussion om det krävs förändringar i lagstiftning, regler eller ekonomiska styrmedel. Transportstyrelsen representeras av Lina Petersson, miljöhandläggare inom sjö- och luftfartsområdet.

Läs mer om seminariet på webbplatsen Almedalen.se

 

 

Till toppen