Transportstyrelsen har tecknat samarbetsavtal med ERA

2019-11-27

Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam och ERA:s verkställande direktör Josef Doppelbauer signerar samarbetsavtal. Foto: Mikael Andersson

Transportstyrelsen har tecknat samarbetsavtal med den Europeiska unionens järnvägsbyrå, ERA. Samarbetsavtalen är del i det fjärde järnvägspaketet där flera områden, som i dag hanteras på nationell nivå, efter 16 juni 2020 i stället kommer hanteras av ERA.

Den 16 juni 2020 övertar ERA ansvar över flera områden som Transportstyrelsen tidigare hanterat. Det handlar bland annat om ansvar för utfärdande av gemensamt säkerhetsintyg för järnvägsföretag med trafik i flera medlemsstater samt typgodkännanden och godkännande av järnvägsfordon som ska användas i mer än ett EU-land.

Samarbetsavtalet reglerar samarbetet mellan Transportstyrelsen och järnvägsbyrån för att fullgöra de uppgifter som följer av fjärde järnvägspaketet. ERA har hittills tecknat samarbetsavtal med tolv av EU:s säkerhetsmyndigheter inom järnväg. Sverige blev den trettonde när generaldirektör Jonas Bjelfvenstam och ERA:s verkställande direktör Josef Doppelbauer signerade samarbetsavtalet och ett ytterligare avtal.

Expertstöd till svenska företag

Det andra avtalet gäller inrättandet av en expertpool. Avtalet innebär att ERA ska kunna begära expertkompetens från Transportstyrelsen eftersom ERA saknar egen kompetens eller personal för att utföra sina uppgifter. Expertpoolen består av experter från många av EU:s säkerhetsmyndigheter.

Från Transportstyrelsen ingår cirka 10 medarbetare i expertpoolen. Samarbetsavtalet börjar gälla den 16 juni 2020, men avtalet om expertpoolen blev giltigt vid signeringen. Det betyder att Transportstyrelsen redan nu kan bistå ERA med experter om svenska företag ansöker om tillstånd eller godkännanden i andra länder. Ansökan om godkännanden eller gemensamt säkerhetsintyg kan skrivas på svenska även om ERA ska granska ansökan.

Till toppen