Transportstyrelsen vill öka dialogen om tillsyn av rättigheter och skyldigheter för tågresenärer

2019-08-28

Transportstyrelsen bildar under hösten en referensgrupp där branschen inbjuds att delta. Syftet är att tillsammans forma förutsättningarna för tillsyn av tågresenärers rättigheter och skyldigheter.

Rättigheterna för en tågresenär gäller alla tågresor inom EU. Det handlar bland annat om rätten till information från järnvägsföretag, bokningssystem och hur biljetter utfärdas. Det handlar även rättigheter vid tågförseningar och om skydd av och assistans till personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet vid tågresor.

Konsumentverket och Transportstyrelsen har delat ansvar för tillsyn av bestämmelserna. Konsumentverket har tillsyn över regler som berör konsumenten medan Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn av regler som rör tekniska system och järnvägsföretag. I Transportstyrelsens ansvar ligger att kontrollera att stationsförvaltare säkerställer tillgänglighet till tåget och passagerarnas personliga säkerhet.

Tågpassagerarförordningen (förordningen (EG) 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer) pekar dock inte ut vilka aktörer som ska vara stations­förvaltare utan låter varje medlemsstat själva göra bedömningen. Sverige har inte förtydligat ansvaret, vilket i praktiken gör det omöjligt för Transportstyrelsen att utföra tillsyn.

Hjälp att reda ut ansvaret

Transportstyrelsen inleder därför ett arbete för att tillsammans med branschen tydliggöra vem som bär ansvaret för att resenärers rättigheter och skyldigheter efterlevs. I det ligger att tolka begreppen "Stationsförvaltare" och "Station".

– Vi behöver hjälp av branschen i det här arbetet. Vi behöver också titta på hur vi på ett bra sätt når alla ägare av stationer och om det ska vara anmälningsplikt för stations­förvaltarna. Vi hoppas kunna samarbeta i de här frågorna, säger Claes Elgemyr på Transportstyrelsen.

Läs mer om tågpassagerares rättigheter och ta del av kontaktvägar för att anmäla intresse.

Till toppen