O och 0 inte lika som bär

2019-11-04

Eftersom Sverige numera blandar bokstäver och siffror i registreringsnumren på ett nytt sätt befarar många att risken för sammanblandning av olika tecken har ökat. Främst oroar man sig för bokstaven O och siffran 0. Men Transportstyrelsen ser inga ökade risker.

Vid årsskiftet infördes registreringsnummer där det sista tecknet kan vara en siffra men också en bokstav. Därmed blir det mer relevant att det är en tydlig skillnad mellan de olika tecknen eftersom det ska vara lätt att läsa av vad ett fordon har för registreringsnummer.

– Vi har fått flera frågor om just detta med bokstaven O och siffran 0 och hur man ska kunna skilja dem åt. Svaret är att på dagens registreringsskyltar skiljer sig O och 0 i utförande men att de ser likadana ut på äldre registreringsskyltar. Vi har dessutom valt att inte använda bokstaven O på den sjätte positionen i registreringsnumret just för att minimera risken för förväxling, säger Christofer Kärrdahl, strateg på Transportstyrelsen.

Sedan 2014 används ett unikt typsnitt på alla svenska registreringsskyltar. Typsnittet finns inte tillgängligt på marknaden utan är endast framtaget för detta ändamål. Typsnittet gör bland annat skillnad mellan bokstaven O och siffran 0. Andra tecken som anpassades för lättare avläsning samtidigt var exempelvis bokstäverna D och G samt siffrorna 3 och 6.

Bild som visar bokstaven O och siffran 0

Bokstaven O och siffran 0 skiljer sig åt på dagens registreringsskyltar.

Äldre skyltar innebär missuppfattning

Mellan åren 2002-2013 användes ett annat typsnitt vid tillverkningen av registrerings-skyltar. Detta typsnitt har ingen skillnad mellan O och 0 vilket sannolikt är bakgrunden till de diskussioner som nu uppstått. Emellertid finns ett enkelt sätt att reda ut vilket typsnitt som finns på vilken skylt.

– Om skylten har ett mellanrum där det tidigare satt ett kontrollmärke har skylten det gamla typsnittet. Då är alltid tecknet till vänster om mellanrummet bokstaven O och till höger om mellanrummet siffran 0. Skyltar utan plats för kontrollmärket är från 2014 och på de skyltarna skiljer sig bokstaven O och siffran 0 från varann, säger Christofer Kärrdahl.

Registreringsskyltar

Till toppen