Nu ska vinterdäcken på om det är vinter på vägen

2019-11-30

Under perioden 1 december till 31 mars ska lätta och tunga fordon samt släp till dessa ha vinterdäck.

Från och med 1 december är det krav på vinterdäck på vägar med vinterväglag. Med vinterdäck menas antingen dubbade däck eller odubbade friktionsdäck som är gjorda för vinterkörning.

Transportstyrelsen vill påminna om att under perioden 1 december till 31 mars ska personbilar (även husbilar), lastbilar, bussar och släpfordon som är kopplade till dessa fordon ha vinterdäck eller likvärdig utrustning.

Kraven på vinterdäck eller likvärdig utrustning gäller även tunga fordon och dess släp. Vinterdäckskraven för lätta och tunga fordon gäller både svenska och utländska bilar. 

Minst 3 mm mönsterdjup 

Mönsterdjupet ska vara minst 3 mm på däck till lätta fordon med en totalvikt på högst 3,5 ton. Kravet gäller även för släpvagn.

Tunga fordon med en totalvikt över 3,5 ton ska ha däck med ett mönsterdjup på minst 5 mm. Detta gäller för samtliga däck på dessa fordon, men inte för tillkopplade släpfordon.

 

Vad är vinterväglag?

Vinterväglag anses råda när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen.

Dubbdäck eller dubbfritt?

Transportstyrelsen har inga speciella rekommendationer eftersom behoven är olika, beroende på hur man använder sitt fordon och var i landet man bor. Värt att veta är att vissa kommuner har lokala dubbdäcksförbud samt att många länder har förbud mot dubbdäck. Fordonsägare bör vara medvetna om för- och nackdelar med sitt däckval och måste komma ihåg att alltid anpassa farten och avståndet.

Läs mer om däckregler

 

Till toppen