Möt oss på Transportforum

2020-01-07

Den 8-9 januari hålls Transportforum, Nordens största årliga konferens inom transportsektorn. Konferensen arrangeras av statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, på Konsert och kongress i Linköping.

I samband med konferensens öppnande hålls en pressträff där Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam presenterar den preliminära olycksstatistiken för alla trafikslag år 2019. Mer information om pressträffen finns här.

Onsdagen den 8 januari

Efterfrågan på flyg - 1,5 år med flygskatt
Malin Lokrantz och Erika Persson presenterar rapport om flygmarknadens utveckling i lokalen Månen på Scandic Frimurarehotellet kl. 13.15–14.45.

Förändringar av flygmarknaden och konsekvenser för sociala villkor för flygande personal
Jean-Marie Skoglund talar på sessionen om flygtransportpolitiska mål kl. 13.15–14.45 i i lokalen Månen på Scandic Frimurarehotellet.

Gd-mingel och speeddejting med infrastrukturministern

Kl. 14.45–15.30 hålls en gd-panel med samtliga generaldirektörer från transportmyndigheterna Transportstyrelsen, Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Trafikanalys. Även Energimyndigheten och VTI deltar i gd-panelen. Efter gd-panelen finns möjlighet att mingla med generaldirektörerna och att speeddejta infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Hanteringen av kapacitetskonflikter på järnvägen i Europa och Sverige

Kl. 15.30-17.00 talar Gustav Sjöblom om hur reglerna och praktikerna för konfliktlösning för järnvägen ser ut i Europas olika länder. Det gör han på sessionen kapacitetstilldelning och lösning av kapacitetskonflikter på järnvägen.

Torsdagen den 9 januari

Obemannade luftfartyg i Sverige - trender, effekter, förväntningar och behov

På temat luftarten och samhället talar Rémi Vesvre om användningen av drönare i Sverige och de utvecklingsområden som finns för att möjliggöra en fortsatt utveckling och användning av drönare. Lokal Solot i Konsert och kongress kl. 9-10.30

Till toppen