Kunskapen om gasbussar behöver förbättras

2019-11-29

Gasbussar är överlag säkra fordon. Men de olyckor som inträffat med gasbussar visar att kunskapen om hur de ska hanteras behöver förbättras, hos både förare och räddningstjänst. Det konstaterar Transportstyrelsen i den rapport om trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gasbussar som nu lämnats till regeringen.

I juli fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå åtgärder för att förbättra säkerheten för gasbussar. Uppdraget har skett i samverkan med bland andra Trafikverket och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt företrädare för bussbranschen.

Bakgrund till uppdraget är den olycka som inträffade i mars 2019 när en gasbuss började brinna efter att ha kört in i en skyddsbarriär till Klaratunneln i centrala Stockholm. Det var en ovanlig och mycket allvarlig händelse.

Det finns cirka 15 000 registrerade bussar i vägtrafikregistret, av dessa är ungefär 2 900 gasdrivna bussar. Transportstyrelsen bedömer att gasbussar generellt fungerar säkert, men att konsekvenserna kan bli allvarliga vid en eventuell olycka.

– Vi ser att de olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med gasbussar behöver ha mer kunskap om vad det innebär att hantera ett fordon med gasdrift i olika situationer, säger Kjell-Olof Matsson, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen föreslår därför att säkerhetshantering av gasbussar ska ingå i yrkeskompetensutbildningen samt i kunskapsprov för körkortsbehörighet. Myndigheten vill även att MSB bistår med expertstöd för att förbättra räddningstjänsternas kunskap om gasbussar.

I övrigt föreslås åtgärder som rör infrastrukturen. Transportstyrelsen arbetar nu med att ta fram nya föreskrifter om utformning vid passager med begränsad fordonshöjd. Det föreslås även möjlighet att använda geostaket-teknik. 

 

Till toppen