Drönare testas som transportmedel för att frakta blod

2019-09-04

Vit flygande drönare
Med hjälp av drönare är det möjligt att halvera leveranstiden av blod jämfört med transport med bil.

För första gången i Sverige har en drönare lyft, flugit och landat helt autonomt i urban miljö med uppdraget att leverera blod mellan två sjukhus. Flygningen som genomfördes i juli i centrala Göteborg föll väl ut, och hoppas nu kunna bli en framtida metod att använda för blodtransporter inom sjukvården.

Varje år görs 7440 blodtransporter med bil mellan Sahlgrenska, Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus. Med hjälp av drönare är det möjligt att halvera leveranstiden jämfört med transport med bil. I början på året tog Everdrone kontakt med Transportstyrelsen för att få tillstånd att genomföra en serie flygningar för att demonstrera tekniken. Reglerna för drönare ställer olika krav på operatören beroende på vilken typ av flygning som ska utföras. I det här fallet handlade det om flygning utom synhåll för operatören och 50-70 meter över bebyggt område.

Gemensamt utvecklat testprogram

I samarbete med Transportstyrelsen har Everdrone stegvis utvecklat ett test- och verifieringsprogram inför de planerade flygningarna mellan sjukhusen. Everdrone har bland annat fått visa data för över 11 000 flygningar i både labb och utomhus. Data ska till exempel visa att drönaren befinner sig där den ska och att man alltid har kontakt med den. Carl Stålberg är inspektör på Transportstyrelsen och har arbetet med ärendet:

- Det är oerhört viktigt att operatören kan visa att drönaren har kapacitet att flyga hela sträckan i olika väderlekar så som vind, regn och dimma. Testprogrammet syftar till att samla in data och fastställa gränsvärden, och på så sätt visa att det finns förutsättningar att genomföra de planerade flygningarna.

- Vidare behöver operatören visa att de klarar av att manövrera drönaren även vid förlorad GPS-signal när drönaren t.ex. befinner sig mellan byggnader i samband med start och landning, berättar Carl.

Framtiden för drönartransporter

Det var sträckan mellan Sahlgrenska och Mölndals sjukhus som testades i juli, en sträcka på cirka 4,6 km. Hur framtiden ser ut för drönartransporter återstår att se.

- En viktig faktor för att regelbundet kunna genomföra drönartransporter är att det finns en infrastruktur som möjliggör flygningar där man utom synhåll kan styra och övervaka trafiken. Med dagens och framtidens teknik är det tänkbart att mobiltelefon-systemet med 3G/4G/5G skulle kunna nyttjas för flygningar i vissa områden. Sedan hänger det på om man kan göra samhällsekonomiska vinster, och att drönare vinner acceptans hos allmänheten, avslutar Carl.

Till toppen