Delat ansvar för kontroll av elsparkcyklar

2019-10-31

Transportstyrelsen har ett regeringsuppdrag att se över reglerna för elsparkcyklar, utreda eventuella krav på uthyrare av elsparkcyklar samt att beskriva olycksläget. Med anledning av att en elsparkcykel börjat brinna under laddning kommer myndigheten även att titta på den typen av händelser.

Transportstyrelsen har inget formellt ansvar för att kontrollera elprodukter som elsparkscyklar. Kontrollen av elsparkcyklar styrs av olika EU-direktiv och ansvaret delas av flera myndigheter.

Elprodukter som säljs inom Sverige och EU måste vara CE-märkta och uppfylla vissa säkerhetskrav. Det är leverantören som ansvarar för att dessa krav uppfylls. Elsäkerhetsverket är den myndighet som kontrollerar att elsparkcyklarnas laddningsutrustning uppfyller kraven.

Arbetsmiljöverket har produktansvar för elsparkcyklar inom ramen för maskindirektivet. Arbetsmiljöverket har ansvar för att kontrollera att kraven i maskindirektivet är uppfyllda.

Mer information: Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket 

 

Till toppen