Allt du behöver veta om Transportstyrelsens arbete med yrkestrafik

2019-11-04

Årsrapporten beskriver Transportstyrelsens arbete kring yrkestrafik under 2018.

Vad gör Transportstyrelsen egentligen för yrkestrafiken? Den frågan får ett genomarbetat svar i årsrapport för 2018. I rapporten redovisas slutsatser och erfarenheter från de kontroller som gjorts inom yrkestrafikområdet.

En av Transportstyrelsens huvuduppgifter är att pröva tillstånd och följa upp med kontroller inom transportområdet. Att regler och krav följs är avgörande för att skapa en fungerande marknad med rättvisa villkor och fungerande konkurrens.

Årsrapporten redogör för utvecklingen inom yrkestrafiken vad gäller regler och regelförändringar samt beskriver Transportstyrelsens arbete kring dessa frågor vad gäller tillstånd och tillsyn.

Läs Årsrapport för yrkestrafik 2018

Till toppen