Nyhetsarkiv

Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.
451 nyheter

Kraftig ökning av flygpassagerare

Resenärerna fortsätter att återvända till de svenska flygplatserna. Det visar statistik för årets andra kvartal.

Publicerades 2022-08-09

Nu nästan 50 000 registrerade A-traktorer

A-traktorerna fortsätter att öka kraftigt. På cirka 2½ år har antalet A-traktorer fördubblats och idag finns nära 50 000 registrerade A-traktorer. Förändrade regler som infördes i juli 2020 tros ligga bakom en stor del av ökningen.

Publicerades 2022-07-26

Färre körkort återkallade

Under första halvåret i år fattade Transportstyrelsen beslut om 17 988 körkortsåterkallelser. Det är en minskning med 20 procent jämfört med samma period förra året då motsvarande siffra var 22 476.

Publicerades 2022-07-13

Förändringar i klimatbonusreglerna

Ett pristak på 700 000 kronor för att bli berättigad till bonus. Sänkt bonus för alla laddhybrider och avskaffad 35-procentsregel för företag. Den 12 juli förändras klimatbonusreglerna efter beslut från regeringen.

Publicerades 2022-07-12

Norrbotten leder i utbildningar för förarbevis för vattenskoter

Norrbotten är i topp i antal personer som genomgått utbildning för förarbevis för vattenskoter, räknat i proportion till folkmängden. Dessutom är andelen kvinnor som går igenom utbildningen högst i landet. Utbildningslusten är hög också i Västerbotten och Västernorrland. Jämfört med områdena runt Stockholm eller Göteborg är andelen som genomgått utbildning till förarbevis i de norra länen många gånger högre.

Publicerades 2022-07-04

Till toppen