Begränsningar av vätskor

Vid flygresor inom EU (även Norge, Island och Schweiz) får du inte ta med dig hur mycket vätska du vill i ditt handbagage. Reglerna gäller för alla flygningar, både inrikes och utrikes, från och inom EU:s flygplatser, även när du flyger till destinationer utanför EU.

Mängden vätska du får ha i ditt handbagage är begränsad. Med vätskor avses bland annat: geléer, krämer, vatten, tandkräm, hårgelé, drycker, soppor, saft, parfym, raklödder, sprayer, blandningar av vätska och fasta ämnen och innehåll i tryckbehållare, se fler exempel på vätskor.

Det incheckade bagaget påverkas inte av begränsningarna.

Packa vätskor i ditt handbagage så här:

  • Varje enskild behållare som innehåller vätska får max rymma 100 ml (1 dl).
  • Det är inte tillåtet att medföra en behållare som rymmer 150 ml men som enbart innehåller 75 ml vätska.  Däremot får du ta med en helt tom behållare, oavsett storlek.
  • Behållarna (flaskor, burkar, tuber och så vidare) ska placeras i en genomskinlig återförslutningsbar plastpåse som rymmer max 1 liter. De ska få plats i påsen utan problem, påsen ska vara stängd. Plastpåsarna finns vanligen tillgängliga på våra svenska flygplatser. En genomskinlig necessär som uppfyller samma krav vad gäller volym och i övrigt är också tillåten som ett alternativ till plastpåsen.
  • Varje passagerare som har biljett/boardingkort får endast ta med en 1-liters plastpåse/genomskinlig necessär som innehåller vätskebehållare.

Barnmat och dietmat

Du får ta med barnmat (till exempel välling och barnmatsburkar) och dietmat som du behöver under flygresan och under hela din bortavaro. Detta gäller också kylklampar eller motsvarande som krävs för att hålla maten kyld. I säkerhetskontrollen ska du ta upp barn- eller dietmat tillsammans med kylklampar och eventuellt andra vätskor och presentera dem separat från ditt handbagage.

Vätskorna kommer att säkerhetskontrolleras tillsammans med handbagaget och barn- och dietmaten kan komma att säkerhetskontrolleras med teknisk utrustning avsedd för att säkerhetskontrollera vätskor.

Övrig mat

Det är tillåtet att ta med livsmedel som inte ligger i vätska. Ligger livsmedlet i vätska gäller regeln om begränsning av vätskor i handbagage. Läs mer om mat i bagaget 

Flytande mediciner

Du som behöver ta med dig flytande mediciner eller sprutor för medicinskt bruk kan göra det. Läs mer om mediciner och sjukvårdsartiklar i bagaget. 

Mer information

Ladda hem information i PDF-format, med svensk och engelsk text, om begränsningarna med vätskor i handbagaget:

Regler om vätskor i handbagaget utanför EU

Tänk på att länder världen över har olika begränsningar för vätskor i handbagaget. Reglerna kan skilja sig från dem som tillämpas inom EU. Vi råder dig därför att ta reda på vad som gäller om du ska resa från eller byta flygplan på flygplatser utanför EU.

Bakgrunden till begränsningarna

Frågan om begränsning av vätskor i handbagage aktualiserades 2006. Då planerades terrorhandlingar i Storbritannien där flytande sprängämnen skulle användas ombord på flygplan.

Sverige och övriga EU-länder gjorde en riskbedömning och kom gemensamt fram till vilka åtgärder som måste vidtas för att hantera riskerna med flytande sprängämnen.

Därefter beslutades den EG-lagstiftning där begränsningar av vätskor i handbagaget ingår. Reglerna återfinns sedan den 1 februari 2016 i förordning (EU) 2015/1998.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!