Dina rättigheter

Du som har en funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet ska ha samma möjligheter att resa med flyg som alla andra. Vid resor inom EU är dina rättigheter skyddade genom Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet.

Det mesta av den service som du behöver får du utan att betala någon avgift. Det gäller till exempel den assistans som behövs för att komma ombord på flygplanet. Det kan ändå vara bra att kontrollera att det inte tillkommer några extra avgifter i samband med att du bokar din flygbiljett.

I förordningen anges vilken assistans som både flygplatser och flygbolag i EU-länder är skyldiga att ge. Europeiska länder som inte är EU-medlemmar bör tillämpa liknande regler enligt rekommendationer från den Europeiska civila luftfartskonferensen ECAC (European Civil Aviation Conference).

Det finns även andra länder än EU:s medlemsländer som har särskilda lagar som ska skydda resenärer med funktionsnedsättning, t.ex. USA. Reglerna kan skilja sig åt från de europeiska. I många länder saknas dock särskild lagstiftning för detta och därför är det viktigt att skaffa sig information om flygbolagens regler innan bokningen görs.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!