Regler för att stanna och parkera fordon

Det finns regler för
hur du får stanna och parkera ditt fordon.
Du får inte stanna eller parkera
så att det stör trafiken
eller är farligt för andra. 

Här kan du ladda ner en broschyr
som beskriver 
hur du får stanna och parkera.