Byta ägare på ditt fordon

Om du har köpt eller sålt ett fordon
ska du och den andra personen anmäla ägarbyte.
Anmälan om ägarbyte ska komma in till oss
senast 10 dagar efter att fordonet bytt ägare.

Ni fyller i uppgifter om byte av ägare
på fordonets senaste registreringsbevis
och skickar det till Transportstyrelsen.

Ni kan också använda vår e-tjänst
för att anmäla ägarbytet.

Den nya ägaren ska ha en trafikförsäkring
om fordonet är påställt.
Försäkringen ska gälla från den dag som
fordonet byter ägare.

Släp behöver inte ha trafikförsäkring.

Var noga när du skickar in uppgifterna

Tänk på att den gamla ägaren har ansvar för fordonet
tills vi har registrerat byte av ägare.
Om ni skickar in felaktiga uppgifter till oss
kan vi inte registrera byte av ägare.
Då är det den gamla ägaren
som fortfarande har ansvar för fordonet.
Du har ett stort ansvar
när ni byter ägare på fordonet.
Kontrollera därför noga att den person
som ska stå som ny ägare på bilen
verkligen är den person
som han eller hon säger sig vara.

Lägg själv anmälan på ägarbytet på brevlådan
så att det verkligen kommer till oss på Transportstyrelsen.

Om du köper eller säljer ditt fordon
till en fordonshandlare kan fordonshandlaren göra ägarbytet
i sin dator.
Då behöver du inte skicka in
en anmälan på registreringsbeviset.
Du ger det istället till fordonshandlaren.

När du skickar in anmälan på registreringsbeviset

Ett registreringsbevis har två delar.
På del två, den gula delen, anmäler du ägarbyte.
Äldre registreringsbevis har bara en del.
Om du inte har fått ett nytt registreringsbevis
kan du använda det gamla.

Anmälan om ägarbyte
ska innehålla den här informationen:

Nya ägarens personnummer
eller ett organisationsnummer
om det är ett företag som ska vara ny ägare.
Nya ägarens namn och 
adress i Sverige.
Datum för byte av ägare.
Underskrift av både den gamla
och den nya ägaren.

Om fordonet säljs till
en person som inte är 18 år
ska anmälan också innehålla:
Vårdnadshavarnas namn, personnummer och underskrifter.
Uppgift på vem av vårdnadshavarna som ska registreras.

Anmälan om ägarbyte ska du skicka till:
Transportstyrelsen
701 81 Örebro

Byte av ägare och fordonsskatt

Om ett fordon byter ägare
i den månaden som skatten ska betalas,
är det fortfarande den gamla ägaren
som ska betala skatten.

Du får inte tillbaka redan inbetald skatt
när fordonet byter ägare.