Registrering av operatör

TSL7180

Den här blanketten kan du använda om du vill registrera dig som drönaroperatör.

Blanketten skickar du med e-post till operatorsregistrering.dronare@transportstyrelsen.se

Obs! Vi accepterar endast PDF-filer.

Var noga med att i ämnesraden i mejlet ange att ärendet gäller operatörsregistrering.

För organisationer

Glöm inte bifoga intyg på representantens ställning i organisationen i form av exempelvis firmateckning, registreringsbevis eller liknande. Utan bifogat intyg kommer er ansökan att behöva kompletteras vilket medför längre handläggningstid.

Transportstyrelsen stödjer e-faktura.
Fyll i referenskod och peppol-ID i fältet för fakturadress om ni önskar få e-faktura.

För organisationer

Vald representant vid registrering av en organisation måste styrkas att personen är behörig att företräda organisationen vid ansökningstillfället. Glöm inte bifoga intyg för representantens ställnings i organisationen (exempelvis firmateckning eller registreringsbevis).

Väljer ni att använda en fullmakt måste fullmaktsgivarens ställning i organisationen intygas.

Tänk på att känsliga personuppgifter, personnummer eller uppgifter som omfattas av sekretess inte bör skickas per mejl, utan att de bör skickas per brev.

Om du vill skicka blanketten via brev skickar du till

Transportstyrelsen
701 88 Örebro
Sverige

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.