Luftvärdighet

Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Ansökan ELA1 Luftvärdighetsgranskare
Version 2. Utgiven 2014-12-09
L1853
Ansökan om luftvärdighetsgranskning och granskningsbevis EASA luftfartyg
Version 2. Utgiven 2015-10-05
L1817
Ansökan om miljö och luftvärdighetshandlingar för EASA luftfartyg
Version 1. Utgiven 2019-05-08
TSL7009
Ansökan om nationella miljö- och luftvärdighetshandlingar
Version 1. Utgiven 2016-09-21
BSL14219
Ansökan om tillfälligt flygtillstånd för icke EASA-luftfartyg
Version 1. Utgiven 2012-11-30
L1858
Application for permission to fly within Swedish airspace with foreign registered aircraft which has not an approved ICAO CoA or EASA Permit to fly.
Version 1. Utgiven 2017-11-01
BSL14315
Apply for modified permit for operations with unmanned aircraft of category 2
Version 2.0. Utgiven 2018-12-14
BSL14418
Apply for permit for operations with unmanned aircraft of category 2
Version 2.0. Utgiven 2018-12-17
BSL14419
Blankett för redovisning av insända dokument part 21
Version 1. Utgiven 2016-06-01
TSL14183
CAME revision
Version 3. Utgiven 2017-03-01
L1887
Checklista för import av begagnade luftfartyg från tredje land
Version 1. Utgiven 2019-05-07
TSL7010
Checklista för import av nya luftfartyg
Version 2. Utgiven 2016-04-15
L1828
Checklista för utfärdande av nationella miljö- och luft-värdighetshandlingar
Version 1.0. Utgiven 2017-10-24
BSL14286
Checklista för överföring av begagnade luftfartyg från EU/EASA
Version 2. Utgiven 2013-05-02
L1827
EASA Form 1
Utgiven 2018-02-20
L1690
EASA Form 12
Version 1. Utgiven 2019-11-27
TSL7039
EASA Form 15b Airworthiness Review Certificate (för A5)
Version Utgåva 4 (TS utgåva 2). Utgiven 2015-09-01
L1830
EASA Form 15b Airworthiness Review Certificate (för A4)
Version Utgåva 4 (TS utgåva 3). Utgiven 2015-09-01
L1804
EASA Form 15c Airworthiness Review Certificate (för A4)
Version Utgåva 1 (TS utgåva 1). Utgiven 2017-02-16
L1881
EASA Form 15c Airworthiness Review Certificate (för A5)
Version Utgåva 1 (TS utgåva 1). Utgiven 2017-02-16
L1882
EASA Form 1F
Version 3. Utgiven 2018-02-20
L1829
EASA Form 2
Version 2.0. Utgiven 2019-11-12
BSL14344
EASA Form 2 Bilaga AOC
Version 2.0. Utgiven 2019-07-09
BSL14381
EASA Form 2 Bilaga MG 145 MF AUB, NLO
Version 2.0. Utgiven 2019-01-30
BSL14380
EASA Form 2 Bilaga NCC/NCO/SPO (SpA)
Version 2.0. Utgiven 2018-10-01
BSL14382
EASA Form 2 Bilaga ORA (ATO)
Version 2.0. Utgiven 2018-10-01
BSL14399
EASA Form 2 Bilaga SPO Authorisations
Version 2.0. Utgiven 2018-10-01
BSL14383
EASA Form 21
Version 1. Utgiven 2012-11-20
L1779
EASA Form 37
Version 2. Utgiven 2012-11-20
L1799
EASA Form 4
Version 2.0. Utgiven 2019-08-05
BSL14345
EASA Form 50
Version 1. Utgiven 2019-10-03
TSL7041
EASA Form 51 Application for significant changes or variation of scope and terms of Part 21 POA
Version 1. Utgiven 2019-10-03
TSL7043
EASA Form 60 Application for agreement of production under Part 21 Subpart F
Version 1. Utgiven 2019-11-20
TSL7045
Grundspecifikation
Version 3. Utgiven 2012-11-20
L1527
Grundspecifikation med grundtomviktsbestämning för varmluftsballong
Version 2. Utgiven 2012-11-20
L1687
Grundspecifikation, sida 1 - 2
Version 6. Utgiven 2012-11-20
L1503a-b
Grundspecifikation, sida 3-4
Version 7. Utgiven 2012-11-20
L1503c-d
Grundspecifikation, sida 5 - 6
Version 7. Utgiven 2012-11-20
L1503e-f
Komponentjournal
Version 6. Utgiven 2012-11-20
L1504
Kontroll av lastfördelningsdiagram på lastinstruktion
Version 3.
L1507
Lastningsinstruktion A
Version 4. Utgiven 2012-11-20
L1383a
Lastningsinstruktion B
Version 3. Utgiven 2012-11-20
L1383b
Lastningsinstruktion C
Version 3. Utgiven 2012-11-20
L1383c
Luftvärdighetsdeklaration/Inspektionsrapport
Version 2. Utgiven 2019-06-03
TSL7024
Nationellt flygtillstånd (förlängningsbart)
Version 3.0. Utgiven 2016-12-08
BSL14217
One off
Version 1. Utgiven 2017-03-03
BSL14255
Referenslista för flyghandbok
Version 7. Utgiven 2015-01-28
L1403
Revision AMP (ansökan om godkännande/för kännedom)
Version 5. Utgiven 2015-10-05
L1849
Revision av MOE MOM VHB
Version 1. Utgiven 2017-03-30
BSL14257
Tillägg till grundspecifikation daterad samt grundtomviktsbestämning för varmluftsballong
Version 2. Utgiven 2012-11-20
L1688
Tillägg till grundspecifikation samt grundtomvikts bestämning
Version 5. Utgiven 2012-11-20
L1502
Underhållsintyg Bilaga 1 CS-STAN
Version 1.0. Utgiven 2017-10-25
BSL14313
Vägningsprotokoll
Version 4. Utgiven 2012-11-20
L1452
Till toppen