Båtmotorer och utsläpp

Varje år färdas minst 1,5 miljoner personer i vuxen ålder i fritidsbåtar runt om i Sverige. Många av dessa är motorbåtar. Du som kör båt med motor påverkar din omgivning här och nu – och hur framtiden kommer att se ut. 

Sluta tanka havet

Gamla 2-taktsmotorer med förgasare släpper ut 20-30 % av bränslet  oförbränt rakt ut i vattnet. Du kan kostnadsfritt lämna in motorn för skrotning, så återvinns materialet. Byt helst till en elmotor, en fyrtaktare eller en modern tvåtaktare om du vill ha en ny motor. 

Läs mer på i foldern "Sluta tanka havet" (pdf)

Transportstyrelsens råd för hur du kan minska dina utsläpp!

Vilken fart är den optimala? Hitta den hastighet och det körsätt där din båt drar som minst bränsle så minskar du dina utsläpp och gör en insats för klimatet. Tänk också på att visa hänsyn när du kör – buller och svall kan störa både djur och människor.

Som båtägare finns det flera saker att tänka på för att köra båten så effektivt som möjligt:

Håll båtbotten ren. 
Påväxt under båten ökar friktionen i vattnet och därmed ökar bränsleförbrukningen. Använd gärna biocidfria metoder för att hålla botten ren, läs mer om det på sidan Ren båtbotten utan färg.

Töm båten på onödig vikt.
Till skillnad från en bil som rullar lätt måste båtens motor lyfta upp all vikt ur vattnet på en planande båt.

Trimma in båt, motor och propeller.
Och se till att motorn sitter på rätt höjd.

Rätt propeller.
Rätt propeller för motor, båttyp och användning kan göra stor skillnad för båtens prestanda och bränsleförbrukning. Med rätt propeller blir det lättare att komma över planingströskeln, det vill säga den fartgräns där båten lägger sig på ytan och slutar ploga i vattnet. Det är under tiden båten går upp i planing som motorn drar som mest drivmedel. Rätt propeller ger också ett korrekt varvtal vid marschfart, och bidrar till att sänka förbrukningen. Var också uppmärksam på propellerns skick – en skadad propeller kan göra motorn mindre effektiv vilket leder till ökad bränsleförbrukning.

Använd trimplanen rätt.
Och med måtta. Rätt använda kan trimplanen hjälpa till att få en tung båt över planingströskeln, men att ha dem nedvinklade under färd kan bidra till onödigt hög förbrukning.

Planera din körning.
Optimera rutten så att du inte behöver köra längre än nödvändigt och undvik att åka rakt mot svallvågor.

Vid vilken hastighet drar din båt minst? 
Läs tester om din båt och motor för att förstå vid vilka hastigheter just din båt drar som minst. Ibland kan en hastighetsskillnad på bara 5 knop öka eller minska förbrukningen med hela 50 %. Hastigheter strax under planingströskeln ökar båtens förbrukning markant. Om din båt är utrustad med flödesmätare, testa dig fram till vad som är optimal marschfart för just din båt. Om motorn är utrustad med powertrim (hydraulisk justering av riggvinkeln), använd den för att hitta ett bra gångläge på båten i marschfart. 

Om din båt inte planar.
Kör så långsamt du kan. Högre fart ger större motstånd genom vattnet, vilket gör att bränsleförbrukningen och tillhörande utsläpp ökar.

Har du segelbåt?
Segla mer– det är helt utsläppsfritt!

Välj ett drivmedel som är bättre för miljön och klimatet. Alkylatbensin till exempel, är en renare form av bensin och med det i tanken hamnar mindre gifter i våra vatten. Har du dieselmotor bör du för klimatets skull sträva efter att tanka med så hög inblandning av HVO som möjligt. Finns inte det drivmedel du vill ha – be din sjömack ta in det!

Alkylat
Alkylatbensin är en av de renaste petroleumprodukterna som går att ta fram. Alkylatbensin innehåller inte ämnen som bensen och aromater och du minskar utsläppen av de mest skadliga ämnena radikalt.

Alkylatbensin kan också med fördel användas till gräsklippare, trimmers, snöslungor, jordfräsar, röjsågar, häcksaxar, mopeder, elverk och motorcyklar, men till din båtmotor ska du använda alkylatbensin blandat med en särskild utombordsolja. Idag finns det miljöanpassade oljor till alla motorer. Fråga efter TC-W3.

HVO
Har du en dieselmotor, tanka gärna med det förnybara bränslet HVO-diesel (hydro-treated vegetable oil). HVO-dieseln finns med olika procentandel inblandning av biodrivmedel, från ca 20 % (låginblandning) upp till 100 % (HVO 100).

HVO 100 är ett rent biodrivmedel och tillverkas av bland annat tallolja, slaktavfall, raps och andra restprodukter och har ett lägre klimatavtryck än traditionell diesel. Innan du tankar HVO 100 bör du kolla upp med tillverkaren av din båtmotor om det är lämpligt.

Orolig för mikroorganismer i tanken?
Många båtägare är oroliga över att använda biodrivmedel på grund av risk för tillväxt av mikroorganismer i tanken. Undvik det genom att tanka biodrivmedel från marinstationer, de erbjuder bränslen som är lämpliga för användning i båt. Om man tankar från en annan mack innehåller dieseln ofta en viss del RME (Rapsmetylester) som kan orsaka att mikroorganismer börjar växa i tanken, vilket i sin tur kan leda till motorproblem.

Gemensamt för biodrivmedel är att det i dag finns ytterst få tankställen som tillhandahåller miljövänliga alternativ till sjöss. Vår förhoppning är att det genom en ökad efterfrågan kommer finnas fler tankställen och större tillgång i framtiden.

Gamla tvåtaktsmotorer utan direktinsprutning, som är cirka 25 år eller äldre, är riktiga miljöbovar. Så mycket som 20-30 % av bränslet går oförbränt rätt ut i vattnet och påverkar djur- och växtliv negativt. Välj istället till exempel en nyare 2-taktsmotor, en 4-taktsmotor eller en elmotor.

Problemet med de gamla motorerna är att de släpper ut en stor del av bensinen oförbränd i luft och vatten. Avgaserna innehåller bland annat PAH (polycykliska aromatiska kolväten) som är mycket skadliga för levande organismer.

Vi uppskattar att det finns cirka 170 000 gamla tvåtaktsutombordare som används i Sverige. De motorer som bör bytas ut är gamla tvåtaktsutombordare med förgasarteknik, det vill säga motorer som inte har direktinsprutning. Det kostar en slant att byta motor, men i gengäld gör du en god investering för din egen hälsa, för båtlivet, för naturen och för framtiden. Även nya tvåtaktare är mer miljövänliga.

Tänk också på att äldre motorer behöver regelbunden service. Friska tändstift och brytarspetsar, rena tändkablar, rent luft- och bränslefilter och rätt inställt förgasarreglage kan minska bränsleförbrukningen rejält.

Kommuner och ideella sammanslutningar kan söka bidrag för att samla in gamla 2-taktsmotorer

Kommuner och ideella sammanslutningar kan ansöka om LOVA-bidrag (Lokala vattenvårdsprojekt) för minskning av spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön. Som exempel kan en båtklubb starta ett projekt och ansöka om bidraget för att lämna in gamla motorer. Det är hos Länsstyrelsen du ansöker om LOVA-bidraget, läs mer på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!