Beslut om tillfälligt flygförbud över Sollentuna

Transportstyrelsen har beslutat om ett tillfälligt flygförbud över Sollentuna i Stockholm med anledning av att det brinner i närheten av Arlanda. Flygförbudet gäller till och med klockan 24.00 natten mot tisdag den 17 juni. Flygförbudet kan komma att förlängas.

Publicerades 2019-06-17

Transportstyrelsen tillåter positioneringsflygning med flygplan av modellen Boeing 737 Max 8/9

Den europeiska luftfartsmyndigheten EASA har öppnat upp för vissa begränsade flygningar med flygplan av modellen Boeing 737 Max 8/9. Det handlar om så kallade positioneringsflygningar där det inte sker transport av människor eller gods.

Publicerades 2019-06-14

Många justerade avgifter i årets förslag

Transportstyrelsen föreslår ett stort antal justerade avgifter, både sänkningar och höjningar inför 2020. En höjning som berör många är körkortsavgiften, som förslås öka med 30 kronor till 280 kronor. Samtidigt föreslås en sänkning av avgiften för registreringsskylt med 10 kronor till 80 kronor. De nya avgifterna föreslås gälla från den 1 januari 2020.

Publicerades 2019-06-04