Stort intresse för att bidra till framtidens drönaranvändande

Transportstyrelsen har ett regeringsuppdrag att ta fram underlag om drönare. Myndigheten ska ta fram en fakta- och nulägesbeskrivning av användningen av drönare och analysera utvecklingsområden. Myndigheten ska också se över framtida behov av nationella regler. Som ett led i uppdraget bjöd myndigheten nyligen in branschen och andra berörda aktörer till en workshop.

Publicerades 2019-02-07

Minskat flygresande under sista kvartalet 2018

Antalet passagerare på de svenska flygplatserna minskade med en procent under förra årets fjärde kvartal, det vill säga oktober, november och december. Minskningen beror på att färre flyger inrikes. Antalet utrikespassagerare var i det närmaste oförändrat jämfört med samma kvartal 2017.

Publicerades 2019-01-24

Flera förklaringar till att färre flyger – Transportstyrelsen har utrett flygskatten

Transportstyrelsen har analyserat det första halvåret med flygskatt med syftet att beskriva utvecklingen på svenska flygplatser. Slutsatsen är att det är första gången antalet passagerare minskat under perioden april-september de senaste fem åren. Men anledningen kan inte
bara tillskrivas flygskatten.

Publicerades 2019-01-10