Flygresandet minskade kraftigt under årets första kvartal

Antalet passagerare på de svenska flygplatserna minskade med närmare 7 procent under mars jämfört med samma månad 2018. Av 38 flygplatser med linje-och chartertrafik uppvisar endast sex flygplatser en ökning första kvartalet för samma period 2018.

Publicerades 2019-04-11

Framsteg i arbetet med att begränsa det internationella flygets klimatpåverkan

Vid den internationella luftfartsorganisationen ICAO:s rådsmöte i mars togs viktiga steg mot att färdigställa reglerna för CORSIA, klimatstyrmedlet för det internationella flyget. Sverige har fått representation i en av de grupper som kommer att ha allra mest inflytande över vilka reella utsläppsminskningar som kommer att tillåtas.

Publicerades 2019-04-09

Ja till fjärrstyrd flygtrafikledning för Linköping/Saab flygplats

Transportstyrelsen har godkänt ännu en fjärrstyrd flygtrafikledning. Det
är flygtrafikledningstjänsten för Linköping/SAAB flygplats som kommer att
styras från en kontrollcentral i Sundsvall.

Publicerades 2019-04-05