Luftfart - transportstyrelsen.se

Överdirektör och ny styrelseordförande på Transportstyrelsen

Regeringen har fattat beslut om att utse myndighetens nuvarande styrelseordförande Anita Johansson till överdirektör på Transportstyrelsen. Anita Johansson ersätts av Peter Norman som styrelseordförande. Regeringen har även fattat beslut om två nya ledamöter till styrelsen; Staffan Bengtsson och Anna-Lena Östborg.

Publicerades 2018-08-16

Visa hänsyn vid drönarflygning över brandskadeområden

Transportstyrelsen uppmanar alla att följa reglerna som gäller för att flyga drönare. Länsstyrelsen i Gävleborg rapporterar att drönare stör brandflyget i brandskadeområdet Kårböle, Ljusdals kommun.

Publicerades 2018-08-10

Svag ökning av flygresandet under andra kvartalet

Under årets andra kvartal ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med drygt 1 procent och uppgick till närmare 10,6 miljoner. Ökningen motsvarar i runda tal 130 000 fler passagerare än under samma period 2017.

Publicerades 2018-08-06