Järnvägens säkerhetskonferens 2017

Tack till alla som deltog på årets upplaga av Järnvägens säkerhetskonferens - en heldag med fokus på aktuella trafiksäkerhetsfrågor för järnvägen. Temat för årets konferens var säkerhetskultur.

En god säkerhetskultur är grunden för att vi tillsammans ska kunna skapa en säker, tillgänglig och hållbar järnväg för framtiden. Under Järnvägens säkerhetskonferens 2017 fick deltagarna möjlighet att inspireras av intressanta föreläsare, träffa kollegor i järnvägsbranschen och utveckla dina kunskaper inom säkerhetskultur.

Konferensens fokusområden:

 • Vad är en god säkerhetskultur?
 • Varför är säkerhetskultur en nyckel för en säker och tillgänglig järnväg.
 • Hur skapar vi en god säkerhetskultur?

Program 

 • Kl 09.00 Registrering och förmiddagsfika

 • Kl 09.30 Välkommen till Järnvägens säkerhetskonferens 2017
  Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör, Transportstyrelsen

 • Kl 10.00 Vad är säkerhetskultur och varför är det viktigt?
  • Sidney Dekker, professor i Human Factors och systemsäkerhet.
  • Ola Ljunggren Bergeå, coach och förändringsledare.
  • Lena Kecklund, fil dr, VD, specialist MTO och säkerhetskultur.
  • Eva-Lotta Högberg, olycksutredare, Statens haverikommission och Stuart Johnson, principal inspector, RAIB i Storbritannien. 

 • Kl 12.00 Lunch

 • Kl 13.00 Inspiration och erfarenhetsutbyte kring säkerhetskultur
  • Thomas Jacobson, säkerhetschef, SAS Sverige och Carina Elgstrand, security communica­tion and information specialist, Swedavia.
  • Anders Nyberg, utredare,Transportstyrelsen och Erik Norrgård, ställföreträdande säkerhetsdirektör, Trafikverket.
  • Håkan Sjöström, säkerhetschef Green Cargo, och Ulf Dennholt, ledarskapskonsult.

 • Kl 14.45 Eftermiddagsfika

 • Kl 15.15 Panelsamtal kring goda exempel på säkerhetskultur
  Moderator Jens Lind tillsammans med föreläsare.

 • Kl 15.30 Förläsning: Trygghetsnarkomanen
  David Eberhart. överläkare och författare.

 • Kl 16.20 Sammanfattning av dagen
  Petra Wermström, väg- och järnvägsdirektör, Transportstyrelsen. 

 • Kl 16.30 Konferensen avslutas

Presentationsmaterial

Ta del av material från konferensen.