Dags att realisera fjärde järnvägspaketet

Det råder febril aktivitet – såväl i Sverige som inom EU för att kunna realisera det fjärde järnvägspaketet. Flera rättsakter har nu beslutats av EU-kommissionen. Det betyder i sin tur att förutsättningarna för genomförandet klarnar.

Publicerades 2018-06-19

Få ändringar i årets förslag om nya avgifter

Transportstyrelsen skickar nu ut ett förslag till föreskrifter om ändrade avgifter. En avgift som många betalar, och där vi föreslår en höjning, är vägtrafikregisteravgiften. Transportstyrelsen föreslår att avgiften höjs till 65 kronor per fordon för att motverka ett underskott. I övrigt innehåller förslaget få ändringar. De nya avgifterna föreslås gälla från den 1 januari 2019.

Publicerades 2018-06-04

Tågtrafiken allt bättre för resenärerna – trots förseningar

Tillgängligheten i tågtrafiken har förbättrats över tid – trots förseningar. De uppoffringar resenärerna får göra på grund av att tåg är försenade eller ställs in vägs upp mot kortare restider och fler avgångar. Slutsatserna redovisas i en rapport från Transportstyrelsen om järnvägsmarknadens utveckling.

Publicerades 2018-05-28