Infrastruktuurimaksu Motalassa ja Sundsvallissa

Sekä Ruotsin että ulkomaan rekisterissä olevista ajoneuvoista maksetaan siltamaksuja Motalassa ja Sundsvallissa 1. helmikuuta alkaen.

Siltamaksut ovat niin kutsuttuja infrastruktuurimaksuja. Ajatuksena on, että sillan käyttäjät ovat mukana maksamassa osan sillan kuluista. Maksujärjestelmä on täysin automaattinen. Kun ohitat maksuaseman sillalle ajaessasi, sillalla ajo rekisteröidään ja ajoneuvon omistajalle lähetetään lasku.

 

Infrastruktuurimaksujen tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta, saavutettavuutta ja ympäristönäkökohtia. Lisäksi tarkoitus on auttaa osaltaan tieinfrastruktuuri-investointien rahoituksessa eri alueilla.

Siltamaksu peritään henkilöautoista, kevyistä kuorma-autoista (kokonaispaino enintään 3,5 tonnia), busseista (kokonaispaino enintään 14 tonnia) sekä raskaista kuorma-autoista (yli 3,5 tonnia).

Maksu peritään jokaisesta sillan ylityskerrasta ja sitä peritään vuorokauden ympäri kaikkina vuoden päivinä.

Siltamaksu vaihtelee ajoneuvotyypistä riippuen:

Motala

Sundsvall

Henkilöauto: 5 SEK

Kevyt kuorma-auto: 5 SEK

Bussi (kokonaispaino enintään 14 tonnia): 5 SEK

Raskas kuorma-auto (yli 3,5 tonnia): 11 SEK

Henkilöauto: 9 SEK

Kevyt kuorma-auto: 9 SEK

Bussi (kokonaispaino enintään 14 tonnia): 9 SEK

Raskas kuorma-auto (yli 3,5 tonnia): 20 SEK

Siltamaksua maksetaan henkilöautoista, kuorma-autoista ja busseista, jotka painavat alle 14 tonnia. Maksua ei peritä hälytysajoneuvoista, ajoneuvonostureista ja yli 14 tonnin painoisista busseista, eikä moottoripyöristä ja mopoista.

Kun ohitat maksuaseman, näet sillan vieressä olevista kylteistä, mitkä maksut ovat voimassa millekin ajoneuvolle. Tietoa voimassa olevista maksuista on myös Ruotsin Kuljetushallituksen (Transportstyrelsen) verkkosivuilla.

Ruotsin Kuljetushallitus (Transportstyrelsen) lähettää kunkin kuukauden loputtua laskun Ruotsin rekisterissä olevien ajoneuvojen omistajille. Ulkomaan rekisterissä olevien ajoneuvojen osalta Kuljetushallitus tekee yhteistyötä laskutuskumppanien kanssa, jotka tunnistavat ajoneuvon omistajan, lähettävät laskun ja ottavat maksun vastaan ajoneuvon omistajalta EPASS24-maksupalvelun kautta.

Laskussa on tieto maksuaseman ohituskerroista ja päiväkohtaiset summat edellisen kalenterikuukauden ajalta, sekä laskutettava kokonaissumma. Laskun summan tulee olla ilmoitetulla tilillä viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä.

Maksuasemalla ei tarvitse pysähtyä maksamaan. Kun ajat ajoneuvollasi maksuaseman ohi, kamera tallentaa kuvan ajoneuvosi rekisterikyltistä. Kuva lähetetään Ruotsin Kuljetushallitukselle (Transportstyrelsen), jossa ajoneuvo tunnistetaan. Tämän jälkeen Kuljetushallitus lähettää laskun Ruotsin rekisterissä olevien ajoneuvojen omistajille. Ulkomaan rekisterissä olevien ajoneuvojen osalta Kuljetushallitus tekee yhteistyötä laskutuskumppanien kanssa. Kyseinen laskutuskumppani lähettää laskun ajoneuvon omistajalle.

Jos olet maksuvelvollinen ja pidät infrastruktuurimaksua koskevaa päätöstä virheellisenä, voit pyytää Ruotsin Kuljetushallitukselta uudelleenkäsittelyä.

Lähetä pyyntöö: http://appeal.epass24.com/start

Lähetä pyyntösi kirjeitse osoitteeseen:
Transportstyrelsen
Omprövning infrastrukturavgift
SE-701 95 Örebro
ROUTSI

Liitä mukaan seuraavat tiedot pyytäessäsi uudelleenkäsittelyä:

• Ajoneuvon rekisteritunnus
• Maksupäätöksen päivämäärä
• Syy uudelleenkäsittelyn pyytämiseen
• Oma nimi ja osoite

Uudelleenkäsittelyä koskevan pyynnön on saavuttava Kuljetushallitukseen viimeistään 60 päivän kuluessa maksua koskevan päätöksen teosta.

Ajoneuvon omistajana on vastuullasi maksaa maksu ajallaan, vaikka et olisi saanut laskua.

Jos et maksa maksua ajallaan, siihen lisätään 300 SEK:n viivästymismaksu. Jos et tällöinkään maksa maksua, siihen lisätään 500 SEK:n lisämaksu.

Jos ajoneuvon omistajalla on ajoneuvoihin liittyviä velkoja Ruotsissa yli 5 000 SEK ja jos on kulunut vähintään kuusi kuukautta siitä, kun viimeisin maksu olisi pitänyt olla maksettu, ajoneuvolle voidaan määrätä käyttökielto.

Kuukausi 1

Ohitat maksuaseman ja ajoneuvon kuukauden 1 aikana tekemät maksuaseman ohitukset rekisteröidään.

Kuukausi 2

Kuukauden 1 maksupäätös vahvistetaan ja lasku lähetetään kuukauden 2 lopulla.

Kuukausi 3

Kuukauden 1 maksun on oltava tilillämme laskussa mainittuun eräpäivään mennessä.